ผลสำรวจชี้ช่องว่างระหว่างเพศเริ่มต้นที่ผู้หญิงทำงานบ้านมากกว่าผู้ชาย

วันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 14:28 น.
ผลสำรวจชี้ช่องว่างระหว่างเพศเริ่มต้นที่ผู้หญิงทำงานบ้านมากกว่าผู้ชาย
ยูนิเซฟรายงานเด็กผู้หญิงทั่วโลกตั้งแต่อายุ 5 - 14 ปี กำลังเสียชีวิตวัยเด็ก และโอกาสอื่นๆไปจากชั่วโมงการทำงานบ้านที่มากกว่าเด็กผู้ชาย

ความไม่เสมอภาคทางเพศนั้นปรากฏเด่นชัดมาตั้งแต่ผู้คนยังคงเป็นเด็กหญิง และเด็กชาย เว็บไซต์ Quartz ได้นำเสนอผลวิจัยใหม่ที่ศึกษาเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานบ้านระหว่างผู้หญิง และผู้ชายโดยเฉพาะ

จากการสำรวจรอบโลก เด็กผู้หญิงช่วงอายุ 5 - 14 ปี ใช้เวลารวมมากถึง 550 ล้านชั่วโมงในการทำงานบ้าน นั่นมากกว่าเด็กผู้ชายในวัยเดียวกันถึง 160 ล้านชั่วโมง รายงานจากยูนิเซฟ ในหัวข้อ Harnessing the Power of Data for Girls

บรรดาเด็กผู้หญิงอายุ 5 - 9 ปีมีชั่วโมงการทำงานบ้านเฉลี่ย 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่จำนวนนี้จะเพิ่มเป็นค่าเฉลี่ย 9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หากเด็กผู้หญิงมีอายุ 10 - 14 ปี

และในประเทศที่มีการคาดหวังให้ผู้หญิงออกไปทำงานนอกบ้านสูงขึ้น ชั่วโมงการทำงานบ้านก็เพิ่มขึ้นตาม เช่นในเอธิโอเปีย, โซมาเลีย และรวันดา เด็กผู้หญิงอายุ 5 - 14 ปี ใช้เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อทำงานบ้าน

ยูนิเซฟกังวลว่าผลของความไม่เสมอภาคนี้จะส่งผลให้ตัวผู้หญิงเกิดทัศนคติว่าคุณค่าของพวกเธอจะเพิ่มมากขึ้นตามชั่วโมงการทำงาน

ส่วนในประเทศที่มีค่าเฉลี่ยรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะในเอเชีย และแอฟริกา การทำงานบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ในขณะที่ครอบครัวหัวโบราณที่ยังคงประเพณีดั้งเดิมไว้ งานบ้านอาจรวมถึงการไปตักน้ำ, เก็บฟืน ไปจนถึงการเลี้ยงดูน้องๆ ดังนั้นเมื่อเทียบกันแล้วลูกสาวจะเป็นผู้เสียสละชีวิตวัยเด็ก และเวลาที่จะได้เติบโตเรียนรู้มาเพื่อทำงานบ้านมากกว่าลูกชาย ซึ่งบางกรณีนั้นพวกเธอถึงกับต้องออกจากการเรียนเลยทีเดียว

ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงทำงานไม่ใช่แค่ปัจจัยเดียวของความไม่เท่าเทียม ประเภทของงานก็เป็นปัญหาเช่นกัน ผู้หญิงมักถูกมอบหมายให้ปรุงอาหาร ทำความสะอาด และดูแลทุกสิ่งอย่างในบ้าน ซึ่งงานเหล่านี้ถูกมองว่ามีคุณค่าน้อยและส่งผลกระทบทางจิตวิทยาต่อตัวผู้หญิงเอง ให้พวกเธอรู้สึกว่าตนไม่ได้มีศักยภาพที่จะทำอย่างอื่นมากพอ

ดังนั้นเด็กผู้หญิงส่วนมากจึงเลือกที่จะหลีกหนีความรู้สึกการเป็นคนด้อยค่าในบ้านด้วยการแต่งงาน จากรายงานพบว่าในแอฟริกา 1 ใน 3 ของผู้หญิงที่แต่งงานมีอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งน่าเศร้าที่การแต่งงานเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของวังวนใหม่แห่งความไม่เท่าเทียมนี้เท่านั้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต