ถอนยูเนสโก

วันที่ 30 ก.ค. 2553 เวลา 08:57 น.
เห็นด้วยกับนายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อย่างเต็มที่ ที่ท่านให้สัมภาษณ์ไว้ว่า ไม่เห็นด้วยกับวิธีการของคณะกรรมการมรดกโลกของยูเนสโก ที่การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม แต่กลับนำไปสู่ความขัดแย้ง และอาจจะนำไปสู่ความรุนแรงได้

โดย...ธนพล ไชยภาษี


เป็นท่าทีที่ชัดเจนและเข้มแข็งที่สุดที่ไทยเคยแสดงออกมาต่อคณะกรรมการมรดกโลก ถึงขั้นที่นายกรัฐมนตรีประกาศขู่จะถอนประเทศไทยออกจากการเป็นสมาชิกองค์การยูเนสโกกันเลยทีเดียว ถ้าหากคณะกรรมการมรดกโลกพิจารณาผ่านแผนการจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ซึ่งนั่นหมายความว่า ไทยจะสูญเสียดินแดนไปถึง 4.6 ตารางกิโลเมตร

สอดคล้องกับเสียงของ ปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ยอมรับว่ากรรมการมรดกโลกหนุนกัมพูชาในเรื่องนี้

สถานการณ์มันบอกมาเป็นระยะๆ ครับ ว่าเพราะเหตุใดมหาอำนาจบางประเทศถึงหนุนเขมรในเรื่องนี้ ทั้งๆ ที่ตัวเองอ้างตัวว่าเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรม แต่กลับไม่คำนึงถึงอธิปไตยของชาติอื่น

ไม่ต่างจากการกระทำที่ปากบอกว่า ชอบอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่ชอบไปหยิบ ไปขโมยของเก่าจากที่อื่นๆ ไปเก็บเอาไว้ในประเทศตัวเอง มาตั้งแต่สมัยจักรวรรดินิยม

วันนี้กัมพูชามีทรัพยากรธรรมชาติที่ทำให้เขาเป็นต่อ มีพื้นที่เหลือสำหรับการพัฒนาอยู่มาก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่มหาอำนาจตะวันตกและอีกหลายชาติจะหนุนแผนการจัดการพื้นที่ปราสาทพระวิหาร ที่ไทยไม่เคยรับรู้มาก่อนเช่นนี้

เมื่อเดือน เม.ย.ที่ผ่านมา บริษัทน้ำมันของชาติมหาอำนาจที่ว่า ที่มักอ้างตัวเองเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนั้น ก็เพิ่งได้รับสัมปทานสำรวจน้ำมันจาก ฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา บริเวณบล็อก 3 ในอ่าวไทยไป

ส่วนแผนการจัดการและพัฒนาพื้นที่ปราสาทพระวิหารที่กำลังเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ขณะนี้ ก็เชื่อว่ามีหลายชาติได้ส่วนแบ่งเค้กผลประโยชน์อยู่มาก

พูดง่ายๆ ว่า ในขณะนี้ทุกประเทศยกเว้นไทย ต้องการให้ปราสาทพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยสมบูรณ์ มีการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มระบบ เพราะทุกฝ่ายล้วนมีผลประโยชน์อยู่เบื้องหลังทั้งนั้น...!


เว้นแต่ไทย ที่นอกจากจะไม่ได้ประโยชน์แล้ว ยังจะเสียประโยชน์ เสียอธิปไตยบนพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรไป

ถือเป็นอีกกรณีตัวอย่างของระบบทุนนิยมโลกสมัยใหม่ ที่ผลประโยชน์มักจะมาก่อนสิ่งอื่นใด

ไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเกิดขึ้นมาจากการรุกล้ำดินแดนของประเทศอื่นๆ

หรือไม่ว่าจะขัดหลักการของคณะกรรมการมรดกโลกเองก็ตาม ที่ปากบอกว่าจะยึดในหลักการ ส่งเสริมความร่วมมือและสามัคคีของชาติสมาชิก

ไทยก็ไม่สมควรที่จะเป็นสมาชิกต่อไปครับ