ชมคลิปเด็กไทยถามโอบามา "ถ้าเป็นโรฮีนจา อยากไปอยู่ประเทศไหน?"

วันที่ 02 มิ.ย. 2558 เวลา 16:12 น.
ชมคลิปเด็กไทยถามโอบามา "ถ้าเป็นโรฮีนจา อยากไปอยู่ประเทศไหน?"
ผู้นำสหรัฐทึ่งเจอเด็กไทยถามถ้าเป็นชาวโรฮีนจาจะอพยพไปอยู่ประเทศไหน

ประธานาธิบดี บารัก โอบามา เปิดทำเนียบขาวให้โอกาสตัวแทนเยาวชนในโครงการเยาวชนผู้นำอาเซียน (Young Southeast Asian Leaders Initiative Fellows : YSEALI) เข้าพบ พร้อมถามซักถามอย่างใกล้ชิดเป็นกันเอง

ทั้งนี้ ในการซักถามคราวนี้ ตัวแทนเยาวชนไทย เพ็ญศิริ บางศิริ ได้ลุกขึ้นถามในประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการค้ามนุษย์ ภายใต้คำถามที่ว่า "ถ้าประธานาธิบดีโอบามาเป็นชาวโรฮีนจา คุณอยากอาศัยอยู่ในประเทศไหน และเพราะอะไร?" โดยเป็นคำถามที่เรียกเสียงหัวเราะและเสียงฮือฮาจากเพื่อนเยาวชนรอบด้าน

ประธานาธิบดีโอบามาตอบรับด้วยการระบุว่าถือเป็นคำถามที่น่าสนใจ ก่อนหยุดคิดเล็กน้อย และเอ่ยต่อไปว่า ขอให้ตนพูดในภาพกว้างของประเด็นนี้โดยรวมก่อน หลังจากนั้นจึงจะตอบคำถามที่ตัวแทนเยาวชนไทยถาม

ผู้นำสหรัฐได้กล่าวถึงสถานการณ์ชาวโรฮีนจา ในเมียนมาว่า รัฐบาลเมียนมาจำเป็นต้องยุติปัญหาการเลือกปฎิบัติในประเทศ โดยการดำเนินการดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของประเทศเมียนมาในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

"ผมคิดว่าหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการยุติการเลือกปฎิบัติต่อคน เพียงเพราะว่าพวกเขาเหล่านี้มีรูปร่างหน้าตาหรือมีความเชื่อที่แตกต่างกัน และเพราะชาวโรฮีนจาถูกเลือกปฎิบัติ นั่นจึงเป็นส่วนหนึ่งให้พวกเขาหลบหนีมา" ผู้นำสหรัฐกล่าว

พร้อมกันนี้ ประธานาธิบดีโอบามายังได้กล่าวชื่นชมอินโดนีเซียและมาเลเซียที่ยอมรับผู้อพยพพลัดถิ่นเหล่านี้นับพันคนให้พำนักในประเทศ และว่า สหรัฐก็จะรับบางส่วนมาดูแลด้วยเช่นกัน

สำหรับข้อซักถามที่ว่าถ้าผู้นำสหรัฐเป็นชาวโรฮีนจาอยากไปอยู่ประเทศไหน ประธานาธิบดีโอบามาตอบว่าตนเองอยากจะอาศัยอยู่ในที่ที่ตนถือกำเนิด

"ผมอยากจะอาศัยอยู่บนแผ่นดินที่พ่อแม่ผมใช้ชีวิตอยู่ แต่ผมก็จะทำให้แน่ใจว่ารัฐบาลของผมจะปกป้องผมและผู้คนรอบข้างปฎิบัติต่อผมอย่างเท่าเทียม" ประธานาธิบดีโอบามากล่าว

ชมคลิป https://youtu.be/GgOqSdArAsQ?t=41m48s