เผยอาชีพทักษะคำนวณเลขมาแรงสุดปีนี้

วันที่ 18 เม.ย. 2557 เวลา 17:35 น.
เผยอาชีพทักษะคำนวณเลขมาแรงสุดปีนี้
เว็บหางานชื่อดังมะกัน เผย อาชีพทักษะการคำนวณเลข และวิเคราะห์ข้อมูล มาแรงสุดปีนี้ เผย นักคณิตศาสตร์มีรายได้ต่อปีสูงถึง 3.2 ล้านบาท

หนังสือพิมพ์ วอลสตรีท เจอร์นัล เปิดเผยผลสำรวจงานที่คาดว่าจะทำรายได้มากไปจนถึงน้อยสุดในปีนี้ 200 อันดับ โดยอ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ แคร์เรียแคสต์ ดอมคอม ระบุว่า

อาชีพ "นักคณิตศาสตร์" หรืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับการต้องใช้ทักษะคำนวณตัวเลข จะเป็นอาชีพต้องใช้ทักษะที่มาแรงสุดในปีนี้  โดยประเมินว่าน่าจะมีรายได้เฉลี่ยประมาณ 101,306 เหรียญสหรัฐ (ราว 3.2 ล้านบาท) ต่อปี  เพราะทักษะด้านนี้สามารถสร้างโอกาสในสายงานอาชีพใหม่ๆได้อีกเยอะ     

ขณะที่อาชีพต่อมาที่น่าจะมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดมาก คือ ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยคาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 68,970 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 ล้านบาท) ต่อปี   ส่วนอันดับ 3 คือ นักสถิติ โดยมีรายได้ประมาณ 75,560 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.4 ล้านบาท) ต่อปี  อันดับ 4 คือ พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย หรือ นักคณิตศาสตร์ประกันภัย โดยมีรายได้ประมาณ 93,680 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.9 ล้านบาท) ต่อปี  ส่วนที่ 5 คือ นักโสตสัมผัสวิทยา มีรายได้ประมาณ 69,720 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 ล้านบาท) ต่อปี   

ข้อมูลจาก แคร์เรียแคสต์ ระบุว่า อาชีพที่ทำได้ได้สูงและกำลังเป็นที่ต้องการส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับการใช้ทักษะการคำนวณตัวเลข และคาดว่ารายได้ของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทักษะดังกล่าว จะเติบโตถึง 23% ในอีก 8 ปีข้างหน้า  ขณะที่กลุ่มต่อมาคือ อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล และวิศวกรซอฟต์แวร์ โดยกลุ่มนี้น่าจะเป็นอาชีพที่น่าจะมีรายได้ถึง 93,000 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.9 ล้านบาท) ต่อปี

ส่วนอาชีพที่ดูมีแนวโน้มย่ำแย่สุดในการจัดอันดับครั้งนี้ได้แก่  200.ช่างตัดไม้  (24,340 เหรียญสหรัฐ (7.7 แสนบาท) ต่อปี)  รองลงมาคือ 199.นักข่าวหนังสือพิมพ์ (37,090เหรียญสหรัฐ (ราว1.1 ล้านบาท) ต่อปี)  198.ทหารกองประจำการ (28,840 เหรียญสหรัฐ (ราว 9.2 แสนบาท) ต่อปี) 197.คนขับแท็กซี่ (22,820เหรียญสหรัฐ (ราว 7.3 แสนบาท) ต่อปี)   196.ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ ( 55,380 เหรียญสหรัฐ (ราว 1.7 ล้านบาท) ต่อปี)  195.หัวหน้ากุ๊ก (42,480เหรียญสหรัฐ (ราว 1.3 ล้านบาท) ต่อปี) 194.พนักงานต้องรับบนเครื่องบิน (37,240เหรียญสหรัฐ (ราว 1.1 ล้านบาท) ต่อปี)   193.คนเก็บขยะ (22,970เหรียญสหรัฐ (ราว 7.3 แสนบาท) ต่อปี) 192.พนักงานดับเพลิง (45,250เหรียญสหรัฐ (ราว1.4 ล้าน บาท) ต่อปี)   และ 191.พนักงานตรวจทานข้อมูลในออฟฟิศ (38,970 เหรียญสหรัฐ (ราว1.2 ล้านบาท) ต่อปี)       

10 อาชีพที่มาแรงปีนี้ 1.นักคณิตศาสตร์  รายได้ 101,306 เหรียญสหรัฐ (ราว 3.2 ล้านบาท) ต่อปี2.ศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัย รายได้ 68,970 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 ล้านบาท) ต่อปี 3.นักสถิติ  รายได้ 75,560 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.4 ล้านบาท) ต่อปี 4.พนักงานหาค่าสถิติประกันภัย รายได้  93,680 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.9 ล้านบาท) ต่อปี5.นักโสตสัมผัสวิทยา  รายได้  69,720 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 ล้านบาท) ต่อปี  6.หมอฟัน รายได้ 70,201 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.2  ล้านบาท) ต่อปี7.วิศวกรซอฟต์แวร์ รายได้ 93,350 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.9 ล้านบาท) ต่อปี8.นักวิเคราะห์ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ รายได้ 79,680 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.5 ล้านบาท) ต่อปี  9.นักกิจกรรม หรือนักกายภาพบำบัด รายได้ 75,400 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.4 ล้านบาท) ต่อปี10. นักบำบัดการออกเสียงและการพูด รายได้ 69,870 เหรียญสหรัฐ (ราว 2.2 ล้านบาท) ต่อปี

10 อาชีพที่มีแนวโน้มแย่สุดในปีนี้  200.ช่างตัดไม้  รายได้ 24,340 เหรียญสหรัฐ (7.7 แสนบาท) ต่อปี 199.นักข่าวหนังสือพิมพ์ รายได้ 37,090เหรียญสหรัฐ (ราว1.1 ล้านบาท) ต่อปี198. ทหารกองประจำการ รายได้ 28,840 เหรียญสหรัฐ (ราว 9.2 แสนบาท) ต่อปี197. คนขับแท็กซี่ รายได้ 22,820เหรียญสหรัฐ (ราว 7.3 แสนบาท) ต่อปี196. ผู้กระจายเสียงทางวิทยุหรือโทรทัศน์ รายได้ 55,380 เหรียญสหรัฐ (ราว 1.7 ล้านบาท) ต่อปี195. หัวหน้ากุ๊ก รายได้ 42,480เหรียญสหรัฐ (ราว 1.3 ล้านบาท) ต่อปี194. พนักงานต้องรับบนเครื่องบิน รายได้ 37,240เหรียญสหรัฐ (ราว 1.1 ล้านบาท) ต่อปี193. คนเก็บขยะ รายได้ 22,970เหรียญสหรัฐ (ราว 7.3 แสนบาท) ต่อปี192. พนักงานดับเพลิง รายได้ 45,250เหรียญสหรัฐ (ราว1.4 ล้านบาท) ต่อปี191.พนักงานตรวจทานข้อมูลในออฟฟิศ รายได้ 38,970 เหรียญสหรัฐ (ราว1.2 ล้านบาท) ต่อปี