สุรพงษ์เผยมาเลย์ขอช่วยค้นหาMH370

  • วันที่ 19 มี.ค. 2557 เวลา 20:39 น.

สุรพงษ์เผยมาเลย์ขอช่วยค้นหาMH370

สุรพงษ์เผยรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียต่อสายขอให้ช่วยค้นมาเครื่องบินสูญหาย พร้อมขอข้อมูลดาวเทียมช่วงเวลาขาดการติดต่อ

นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ได้รับโทรศัพท์จากรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียประสานขอความช่วยเหลือเพื่อการตามหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซีย แอร์ไลน์ส เที่ยวบินที่เอ็มเอช 370 รวม 3 เรื่อง ประกอบด้วย 1.ขอข้อมูลดาวเทียม ณ เวลา 00.11 ยูทีซี ของวันที่ 8 มี.ค. ตามแนวด้านเหนือและใต้

2.ขอให้ช่วยค้นหาทั้งทางบก ทะเล และอากาศ โดยจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหาของศูนย์ประสานงานการกู้ภัยของไทยโดยขอให้รายงานสถานะล่าสุดในการค้นหาให้ทราบด้วย ทั้งนี้ มาเลเซียพร้อมจะให้ความช่วยเหลือใดๆ ตามที่แจ้งมา และ 3.ขออนุญาตผ่านแดนให้เที่ยวบินและเรือที่ร่วมปฏิบัติการค้นหาของชาติต่างๆ ที่จะเข้ามาในช่วงนี้

ทั้งนี้ เบื้องต้นได้ยืนยันด้วยวาจาไปแล้วว่าไทยพร้อมให้ความร่วมมือกับมาเลเซียเต็มที่ ขณะนี้ได้รายงานเรื่องทั้งหมดให้นายกรัฐมนตรีทราบแล้ว และได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเช่นกัน เมื่อได้รับข้อมูลก็จะรีบแจ้งให้ทางมาเลเซียรับทราบต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ