กปปส.LAจี้รัฐบาลลาออก-ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง

วันที่ 22 ม.ค. 2557 เวลา 14:59 น.
กปปส.LAจี้รัฐบาลลาออก-ปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง
กลุ่มกปปส.ลอสแอนเจลิสยื่นหนังสือเปิดผนึกจี้รัฐบาลลาออกเปิดทางปฏิรูปก่อนเลือกตั้ง ขณะที่สถานกงสุลใหญ่ พร้อมจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

เมื่อวันที่  21 ม.ค. เวลา 13.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่หน้าสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส  กลุ่มคนไทยประมาณ 50 คน ใช้ชื่อกลุ่มว่า คณะกรรมการปฏิรูปการปกครองเพื่อประชาธิปไตยอันสมบูรณ์โดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ กปปส. แคลิฟอร์เนียตอนใต้ สหรัฐอเมริกา และเครือข่ายประชาชนไทยในต่างประเทศ นำโดย น.ส.อรสา ตันติเจริญเกียรติ ผู้แทน กปปส.แคลิฟอร์เนีย ได้ยื่นหนังสือเปิดผนึกถึง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รักษาการนายกรัฐมนตรี ผ่านนายเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส เพื่อเรียกร้องให้ยกเลิกการเลือกตั้ง ยุติการปฏิบัติหน้าที่ และลาออกทั้งคณะ เพื่อให้ประชาขนร่วมกันปฏิรูปการเมือง เมื่อสำเร็จแล้วจึงค่อยจัดการเลือกตั้งต่อไป

ทั้งนี้ นายกฤษฎา ได้ลงมารับหนังสือด้วยตนเอง และรับปากกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่า จะนำหนังสือดังกล่าวส่งถึงรักษาการนายกรัฐมนตรีโดยเร็ว

จากนั้นเวลา 14.00 น. นายกฤษฎา ได้แถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งทางไปรษณีย์ โดยมีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในมลรัฐที่กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิสดูแล 13 รัฐ มีจำนวน 8,256 คน ในจำนวนนี้มีผู้ลงทะเบียนของใช้สิทธิเป็นผู้ใช้สิทธิรายใหม่ จำนวน 527 คน และผู้ใช้สิทธิที่เอกสารเคยถูกตีกลับเนื่องจากที่อยู่ไม่ชัดเจน และได้มีการปรับปรุงข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องอีก 200 คน รวมเป็นผู้ใช้สิทธิรายใหม่ 727 คน ทั้งนี้ทางกงสุลใหญ่ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้งถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว และขอให้ผู้ใช้สิทธิส่งบัตรเลือกตั้งคืนได้ทั้งทางไปรษณีย์จนถึงวันที่ 25 มกราคม นี้ โดยจะถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ นอกจากนี้สถานกงสุลใหญ่ ยังจัดกล่องรับบัตรเลือกตั้ง โดยผู้ใช้สิทธิจะต้องนำบัตรเลือกตั้งมาหย่อนด้วยตนเอง จะหย่อนบัตรแทนคนอื่น อาทิ สามี ภรรยา บุคคลในครอบครัว ไม่ได้ เพื่อจะทำให้เกิดการเข้าใจผิดว่าเป็นการใช้สิทธิแทนกัน ทั้งนี้หากผู้ใดไม่สามารถหย่อนบัตรในกล่องรับบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้เช่นกัน

“ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ใน 13 มลรัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส รับผิดชอบ เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในเขตเลือกตั้งในทุกจังหวัด สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตที่ไม่มีผู้สมัครรับการเลือกตั้ง จำนวน 28 เขต เอกสารที่จะได้รับจะมีเพียงบัตรเลือกตั้งประเภท ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่านั้น ส่วนผู้มีสิทธิที่มีผู้สมัครทั้งแบบ ส.ส.เขต และ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะได้รับบัตรเลือกตั้งทั้ง 2 ประเภท” นายกฤษฎา กล่าวและว่า ขณะนี้มีผู้ส่งบัตรเลือกตั้งมาที่กงสุลใหญ่แล้ว นับเมื่อวันที่ 21 มกราคม จำนวน 357 ราย ในจำนวนนี้พบว่า 2 ราย มีการฉีกบัตรเลือกตั้ง ประเภท ส.ส.เขต และเขียนข้อความระบายอารมณ์มาในบัตร ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำบันทึกรายงาน กกต.ที่กรุงเทพ ฯต่อไป

กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวด้วยว่า สถานกงสุลใหญ่ จะจัดส่งบัตรเลือกตั้งกลับเมืองไทยชุดแรก วันที่ 25 มกราคม คาดว่าจะถึงประเทศไทยคืนวันที่ 26 มกราคม และรอบสุดท้ายวันที่ 28 มกราคม โดยจะบรรจุใส่ในถุงเมลทางการทูต ผนึกซองอย่างดี พร้อมประทับตราครุฑ ซึ่งเป็นวิธีการส่งเอกสารที่ปลอดภัยที่สุด ทั้งนี้ตนถือว่า สถานกงสุลใหญ่ ได้ส่งเอกสารบัตรเลือกตั้งถึงผู้มีสิทธิทุกคนแล้ว ถื่อว่าทุกคนรับทราบแล้ว ส่วนความคิดเห็นทางการเมืองจะเป็นอย่างไร และจะใช้สิทธิหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล 

 

บทความแนะนำ