จีนสอนเด็กรู้เท่าทัน หวังลดล่วงละเมิดทางเพศ

วันที่ 05 ต.ค. 2556 เวลา 10:37 น.
จีนสอนเด็กรู้เท่าทัน หวังลดล่วงละเมิดทางเพศ
หลังจากเกิดปัญหาการล่วงละเมิดและการลวนลามทางเพศในเด็กนักเรียนขึ้นบ่อยครั้งในจีน ล่าสุดทางการของแดนมังกร และหน่วยงานด้านเด็กและสตรี ได้ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาด้วยการสั่งโรงเรียนทั่วประเทศเร่งให้ความรู้ในการป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการถูกลวนลามแก่เด็กนักเรียน และผู้ปกครองของนักเรียนทุกคน

ขณะเดียวกัน ยังได้ร้องขอให้ทางโรงเรียนหันมาเข้มงวดในการรับสมัครและตรวจสอบประวัติของคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เข้มงวดมากขึ้นอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ทางหน่วยงานของจีนยังได้จัดตั้งสายด่วนเพื่อร้องเรียนปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในเด็กโดยตรงอีกด้วย

นอกจากนี้ ทางกลุ่มสมาคมสตรีและคณะกรรมาธิการด้านเยาวชนจีน ยังได้รับหน้าที่เป็นแม่งานในการรณรงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมได้ตระหนักเห็นความสำคัญของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนอีกด้วย ขณะเดียวกันยังได้ร่างหลักปฏิบัติเบื้องต้นในการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

จึงนับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าเอาเยี่ยงอย่างไม่น้อย