จุดไฟขอพร

  • วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 14:41 น.

จุดไฟขอพร

กลุ่มชาวเนปาลกำฟางที่กำลังลุกเป็นไฟ เพื่ออธิษฐานขอพรให้ไฟเหล่านี้ช่วยนำพาฤดูกาลอันอุดมสมบูรณ์ หรือฤดูฝนมรสุมมายังท้องถิ่นของตน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพิธีการเฉลิมฉลองในวันสุดท้ายของเทศกาลแห่เทพเจ้ากรุณามัย (ราโตมาเชนดรานาถ) เทพเจ้าแห่งพืชผล ซึ่งเป็นปางหนึ่งของพระศิวะ ในเมืองบุงกามาติ ชานเมืองของกรุงกาฐมาณฑุ ทั้งนี้ฤดูกาลฝนมรสุมนอกจากจะเพิ่มผลผลิตในการปลูกข้าวแก่ชาวนาแล้ว ยังเชื่อกันว่าจะนำพาความโชคดีและความร่ำรวยมาสู่ท้องถิ่นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

จุดไฟขอพร

วันที่ 11 มิ.ย. 2556

เทศกาลสาดสี

วันที่ 28 มี.ค. 2556

ข่าวอื่นๆ