มะกันผุด"โดรน"บินส่งจดหมาย

วันที่ 05 มิ.ย. 2556 เวลา 13:11 น.
มะกันผุด"โดรน"บินส่งจดหมาย
บริษัทขนส่งทางอากาศในสหรัฐเตรียมพัฒนาเครือข่ายเครื่องบินไร้คนขับเพื่อขนส่งไปรษณีย์ทั่วโลก

นับเป็นภารกิจที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการขนส่งสินค้าทางอากาศเลยทีเดียว ภายหลังบริษัท แมทเทอร์เนท ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการขนส่งทางอากาศในสหรัฐ ประกาศเตรียมพัฒนา “เครือข่ายเครื่องบินไร้คนขับไปรษณีย์ขนาดเล็ก” หรือโดรนโพสต์ เพื่อใช้ในการขนส่งจดหมาย พัสดุ ตลอดจนสินค้าไปยังสถานที่ต่างๆ โดยเฉพาะจุดหมายปลายทางที่อยู่ห่างไกลให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกในเร็ววันนี้

ต่อจากนี้ไปเราอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเครื่องบินขนส่งสินค้าที่ต้องมีนักบินอีกแล้ว โดยนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเชื้อเพลิง โดรนโพสต์ยังสามารถใช้ขนส่งสิ่งของ ตั้งแต่ยารักษาโรค อุปกรณ์การเกษตร ตลอดจนถึงสิ่งของยังชีพ ไปยังพื้นที่ทุรกันดารที่ไม่มีโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนพื้นที่ที่ถูกภัยพิบัติจนตัดขาดจากโลกภายนอกได้สะดวกรวดเร็วและใช้พลังงานน้อยลงอีกด้วย

ภายใต้แผนการดังกล่าว ทางบริษัทจะเร่งพัฒนาเครื่องบินไร้คนขับให้มีศักยภาพในการขนส่งและบินได้นานขึ้นจากเดิมที่ในปัจจุบันบริษัทให้บริการเครื่องบินไร้คนขับขนาดเล็กเพื่อการขนส่ง ซึ่งมีศักยภาพในการบินได้ราว 6 ไมล์ และบรรทุกสินค้าได้ถึง 2 กิโลกรัมอยู่แล้ว โดยเคยปฏิบัติการบินส่งสิ่งของช่วยเหลือไปยังเฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันเมื่อปีที่แล้ว

สำหรับการพัฒนาเครือข่ายโดรนโพสต์ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วโลกนั้น แมทเทอร์เนท เปิดเผยว่า ต้องมีการสร้าง “สถานีฐาน” เพื่อเป็นศูนย์กลางให้เครื่องโดรนโพสต์เข้ามาส่ง-รับสิ่งของ และจอดเพื่อชาร์จพลังงานตลอดเส้นทาง

บริษัทคาดการณ์ว่าค่าใช้จ่ายการสร้างสถานีฐาน 50 แห่ง และผลิตโดรนโพสต์อีก 150 ลำในโครงการแรก อาจอยู่ที่ราว 9 แสนเหรียญสหรัฐ (ราว 2.7 ล้านบาท) ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับการใช้เครื่องบินขนส่งแบบปกติ

บทความแนะนำ