เต็ง เส่งไขก๊อกประธานยูเอสดีพี

  • วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 20:33 น.

พลเอกเต็ง เส่งประธานาธิบดีพม่าลาออกจากประธานพรรคยูเอสดีพี 

พลเอกเต็ง เส่ง ประธานาธิบดีแห่งสหภาพพม่า ได้ลาออกจากตำแหน่งประธานพรรคสหภาพเอกภาพและการพัฒนาหรือยูเอสดีพีเล้วในวันนี้ โดยให้เหตุผลว่า ถ้าประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี เป็นสมาชิกของพรรคการเมือง จะไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของพรรคในช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง จึงตัดสินใจสละตำแหน่ง

ผู้ที่จะเข้ามารับตำแหน่งผู้นำของพรรคยูเอสดีพี คือนายซอ มัน รองประธานพรรค และประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นแนวร่วมคนสำคัญของ พลเอกเต็ง เส่งในผลักดันการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ทำหน้าที่ผู้นำของพรรคแทน สำหรับ พลเอกเต็งเส่ง นั้น ลาออกจากกองทัพ เข้าสังกัดพรรคการเมือง เมื่อปี 2553 ก่อนที่จะนำพรรคคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคม ปี 2554 และมีวาระการดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 5 ปี

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ