เลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ 12 มี.ค.

วันที่ 09 มี.ค. 2556 เวลา 21:39 น.
เลือกพระสันตะปาปาองค์ใหม่ 12 มี.ค.
กำหนัดวันประชุมคัดเลือกพระสันตะปาปา องค์ที่ 266 ในวันที่ 12 มีนาคมนี้ เป็นความลับสุดยอด และปราศจากการแทรกแซง

บรรดาพระคาร์ดินัลที่มีสิทธิในการคัดเลือกพระสันตะปาปาจะเข้าพักที่โดมุส ซานตา มาร์ตา ซึ่งเป็นสถานที่หรูหรา พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโรงแรม 5 ดาวที่จัดไว้รองรับ ทันทีที่กระบวนการคัดเลือกเริ่มขึ้น พระคาร์ดินัลเหล่านั้นจะถูกตัดขาดจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิง ในวันแรกของการลงคะแนนเลือกจะมีการเลือกครั้งเดียว หลังจากนั้นจะมีการลงคะแนนวันละ 2 รอบ รอบละ 2 ครั้ง เช้ากับเย็น จนกว่าจะได้พระสันตะปาปาองค์ใหม่

ผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของพระคาร์ดินัลที่ประชุมคัดเลือกทั้งหมด และเมื่อได้พระสันตะปาปาแล้ว กระดาษที่พระคาร์ดินัลเขียนโหวตจะถูกเย็บด้วยด้ายติดกัน แล้วใส่น้ำยาเคมีลงไป เพื่อให้ควันที่เกิดจากการเผาออกมาเป็นสีที่ต้องการ คือ สีดำ หรือสีขาว สำหรับการลงมติคัดเลือกนี้จะใช้เวลาไม่เกิน 5 วัน