คาร์ดินัลเตรียมเลือก‘โป๊ป’

  • วันที่ 02 มี.ค. 2556 เวลา 08:07 น.

คาร์ดินัลเตรียมเลือก‘โป๊ป’

เริ่มประชุมเตรียมการวันจันทร์นี้ ชาวคริสต์ร่วมอาลัยการสละตำแหน่ง

คริสตจักรเตรียมประชุมเลือกพระสันตะปาปาใหม่ ขณะที่ชาวคริสต์ต่างอาลัยการสละตำแหน่งของโป๊ป

บรรดาพระคาร์ดินัลจากทั่วโลก 115 รูป ได้ไปรวมตัวกันที่นครรัฐวาติกันแล้ววานนี้ เพื่อเตรียมกระบวนการเลือกตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ โดยคาดว่าจะเริ่มการประชุมเตรียมการในวันจันทร์ที่ 4 มี.ค.นี้ หลังจากที่อดีตสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ทรงสละสมณศักดิ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 ก.พ.ที่ผ่านมา โดยเป็นการสละสมณศักดิ์ของประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกครั้งแรกในรอบ 600 ปี

บรรดาพระคาร์ดินัล 115 รูป ซึ่งมีอายุต่ำกว่า 80 ปี และไม่ได้เป็นตัวเก็งที่จะได้รับเลือกให้เป็นประมุของค์ต่อไป จะเริ่มการประชุมเตรียมการในสัปดาห์หน้า เพื่อหารอถึงวันจัดการประชุมลับเลือกพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่ที่โบสถ์น้อยซิสทีน โดยตามปกตินั้น จะต้องเลือกประมุขใหม่ภายใน 15–20 วันนับตั้งแต่ตำแหน่งว่างลง ทว่าอดีตพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งปัจจุบันได้รับการถวายสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระสันตะปาปากิตติคุณ ได้ทรงแก้กฎก่อนหน้านี้ให้เลือกตั้งได้เร็วขึ้น

ทั้งนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ซึ่งทรงประกาศจะน้อมรับสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์ใหม่อย่างไม่มีเงื่อนไข ได้เสด็จด้วยเฮลิคอปเตอร์ออกจากวาติกัน ไปยังพระตำหนักฤดูร้อนแคสเทล แกนโดลโฟ นอกกรุงโรม เพื่อประทับจนกว่าจะมีการเลือกประมุของค์ใหม่เสร็จสิ้น โดยพระองค์ได้ตรัสต่อสาธารณชน ก่อนถึงเวลาสละตำแหน่ง 19.00 น. วันที่ 28 ก.พ. ตามเวลาท้องถิ่นว่า จากนี้ไปจะทรงเป็นเพียงนักแสวงบุญธรรมดาเท่านั้น

ขณะที่บรรยากาศระหว่างที่ประมุขแห่งนครรัฐวาติกัน กล่าวต่อสาธารณชนเป็นครั้งสุดท้าย เต็มไปด้วยความโศกเศร้าของชาวคาทอลิกจำนวนมากที่มารอส่งด้วยน้ำตาและความอาลัย n

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ