ไทยติดอันดับ37ประเทศใช้ประโยชน์จากเน็ต

วันที่ 06 ก.ย. 2555 เวลา 15:21 น.
ไทยติดอันดับ37ประเทศใช้ประโยชน์จากเน็ต
ไทยติดอันดับที่ 37 ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก ขณะที่สวีเดน ครองแชมป์

ซีเอ็นเอ็น เปิดเผยรายงานผลสำรวจประเทศที่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตมากที่สุดในโลก (เว็บอินเด็กซ์) ซึ่งจัดทำโดย องค์กร เวิลด์ไวด์เว็บ ฟาวเดชัน  พบว่าประเทศไทย อยู่ในลำดับที่ 37 จากที่ทำการสำรวจทั้งหมด 61 ประเทศทั่วโลก  สำหรับคะแนนรวมไทย ได้ที่ 43.83 จุด จากคะแนนเต็มที่ 100 จุด

สำหรับประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ที่ 1 คือ สวีเดน ได้คะแนนที่ 100 จุดเต็ม อันดับ 2 คือ สหรัฐ ได้คะแนนที่ 97.31 จุด  อันดับ 3 คือ อังกฤษที่คะแนน 93.83 จุด  อันดับที่ 4 คือ แคนนาดาที่คะแนน 93.42 จุด  และอันดับที่ 5 คือ ฟินแลนด์ ที่คะแนน 91.88 จุด   

ส่วนอันดับอื่นๆที่น่าสนใจรองลงมาได้แก่ ลำดับที่ 11 สิงคโปร์ (คะแนน 86.41 จุด)    ลำดับที่ 20 ญี่ปุ่น (คะแนน 68.56 จุด)ลำดับที่ 34 อินโดนีเซีย (คะแนน 46.29จุด) และอันดับที่ 47 เวียดนาม (คะแนน 24.32 จุด)

ขณะที่ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตแย่ที่สุดคือ เยเมน ในอันดับที่ 61 (คะแนน  0 จุด) ซิมบับเว อันดับที่ 60 (คะแนน 1.94จุด) และบูกินาฟาโซ อันดับที่ 59 (คะแนน 8.51จุด)  

ทั้งนี้ รายงานระบุ ว่าการจัดอันดับดังกล่าวใช้เกณฑ์ชี้วัดจาก ความพร้อมและความสะดวกทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและกฏเกณฑ์ในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประเทศนั้นๆ   อีกทั้งยังดูในเรื่องของเนื้อหาสาระ และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เข้ามาเป็นตัวชี้วัดอีกด้วย    

นอกจากนั้น การจัดทำข้อมูลในรายงานฉบับดังกล่าว ทำโดยการรวบรวมจากแหล่งข้อมูลร่วมกับ มหวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด เป็นเวลาถึง 5 ปีเต็ม ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเงินสนับสนุนจาก บริษัท กูเกิล อิงค์ จำนวน 1 ล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 31 ล้านบาท)

ประเทศที่ใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตสูงที่สุด

ประเทศ 

คะแนน

1.สวีเดน

100

2.สหรัฐ

97.31

3.อังกฤษ

93.83

4.แคนนาดา

93.42

5.ฟินแลนด์

91.88

37.ไทย

43.83