อินโดฯวิตกหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน

วันที่ 03 ก.ค. 2555 เวลา 21:15 น.
อินโดฯวิตกหลักสิทธิมนุษยชนอาเซียน
องค์กรสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย ร้องอาเซียน-ไอชาร์ เร่งรับรองหลักสิทธิมนุษยชนสากล กังวลไม่เป็นไปตามมาตรฐานระดับนานาชาติ

คณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนแห่ง อินโดนีเซีย (เอชอาร์ดับเบิลยูจี) เรียกร้องให้ที่ประชุมรัฐมนตรีสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(อาเซียน)และ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน(ไอชาร์) รับรองหลักการ ตามคำประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งกรุงเวียนนา ปี 1993 เนื่องจากปัจจุบันหลักการสิทธิมนุษยชนของไอชาร์ยังไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในระดับสากลเท่าที่ควร 

เอชอาร์ดับเบิลยูจี ระบุว่า คำประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งกรุงเวียนนา ปี1993 นั้นมีการรับรองหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างไว้อย่างครบถ้วน โดยระบุให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาลทุกประเทศที่จะต้องดูแลประชาชน และไม่ต้องคำนึงถึงความแตกต่างในระบบการเมือง เศรษฐกิจ ศาสนา เนื่องจาก มนุษย์ทุกคนบนโลกมีสิทธิที่ควรจะได้รับการปกป้องและสามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างเสรี  

แต่ทว่า  ร่างหลักการของวัตถุประสงค์ของไอชาร์ ที่กำหนดไว้ตามมาตราที่ 1.4 กลับระบุว่า องค์กรมีหน้าที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค แต่จะต้องคำนึงและเคารพถึง ความแตกต่างทาง เชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ วัฒนธรรม และประเพณีที่มีอยู่ในแต่ละประเทศ 

ดังนั้น เอชอาร์ดับเบิลยูจี  จึงเป็นกังวลว่า ข้อกำหนดดังกล่าวของ ไอชาร์ อาจกลายเป็นช่องโหว่ ให้รัฐบาลในอาเซียนสามารถใช้เป็นข้ออ้างเพื่อ ละเว้นหรือ หลบเลี่ยงการดูแลและปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ควรจะดำเนินการได้ 

"ขอสนับสนุนให้ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน และแนะนำให้ไอชาร์ เร่งนำหลักการใน  คำประกาศสิทธิมนุษยชนแห่งกรุงเวียนนา ปี1993  มาบังคับใช้" เจดุง นูซานทารา ที่ปรึกษาระดับอาวุโส ของเอชอาร์ดับเบิลยูจี กล่าว

ทั้งนี้ ไอชาร์ มีกำหนดที่จะส่งมอบหลักการขององค์กรและคำประกาศให้กับ ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนซึ่งจะมีขึ้นที่ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พิจารณา ในวันที่  8 ก.ค.นี้

บทความแนะนำ