ครบ15ปีคืนจีนเคาะนโยบายใหม่คุมฮ่องกง

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 20:05 น.
ครบ15ปีคืนจีนเคาะนโยบายใหม่คุมฮ่องกง
รัฐบาลจีนกำหนดนโยบายชุดใหม่ก่อนครอบรอบ15ปีปกครองฮ่องกงเน้นส่งเสริมการค้า และการลงทุนเพิ่มสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่า ในโอกาสครบรอบ 15 ปีที่ฮ่องกงกลับคืนสู่การปกครองของจีนในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ รัฐบาลจีนได้กำหนดนโยบายชุดใหม่ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่กับฮ่องกง และเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของฮ่องกง

ภาพประกอบข่าว
ภาพประกอบข่าว

ในส่วนความร่วมมือด้านการเงินนั้น รัฐบาลจีนจะส่งเสริมให้บุคคลภายนอกใช้ฮ่องกงเป็นสถานที่ทำการค้าและลงทุน ส่งเสริมให้กองทุนเปิดที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์  จดทะเบียนร่วมในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง รวมถึงอนุญาตให้บริษัทการเงินในฮ่องกงตั้งบริษัทสินเชื่อบุคคลในมณฑลกวางตุ้งของจีนนอกจากนี้ จีน และฮ่องกงจะลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น  เพื่อจูงใจบริษัทต่าง ๆ ให้ร่วมลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น.