เดนมาร์กประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก

วันที่ 09 เม.ย. 2555 เวลา 12:15 น.
เดนมาร์กประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก
กลุ่มประเทศยุโรปเหนือ คว้า 3 อันดับแรก ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ขณะที่ ไทย รั้งที่ 52

รายงานของ Earth Institute เรื่อง World Happiness Report ซึ่งจัดทำเป็นครั้งแรกให้กับสหประชาชาติ(ยูเอ็น) ระบุว่า ประเทศที่ผู้คนมีความสุขที่สุดในโลกคือกลุ่มประเทศยุโรปเหนือโดย 3 อันดับแรก คือ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และนอร์เวย์ ส่วนประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดคือ ประเทศโตโก (ที่ 156)

ขณะที่ประเทศในทวีเอเชีย ที่มีความสุขที่สุดคือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ที่ 17) ตามด้วยซาอุดีอาระเบีย (ที่ 26) และคูเวต (ที่ 29) ส่วน ไทย ถูกจัดให้อยู่อันดับที่ 52 มีความสุขเป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียน เป็นรองเพียง สิงคโปร์ (ที่ 33) และมาเลเซีย (ที่ 51) เท่านั้น อย่างไรก็ดี ภูฏาน ซึ่งเป็นชาติที่ใช้การวัดดัชนีความสุขมวลรวม (จีเอ็นเอช) เป็นค่าชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ กลับไม่ถูกรวมอยู่ในการจัดอันดับครั้งนี้

ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก 10 อันดับแรก          1. เดนมาร์ก          2. ฟินแลนด์          3. นอร์เวย์          4. เนเธอร์แลนด์          5. แคนาดา          6. สวิตเซอร์แลนด์          7. สวีเดน          8. นิวซีแลนด์          9. ออสเตรเลีย          10.ไอร์แลนด์