เจีย สิม เป็นประธานวุฒิสภาเขมรสมัย 3

  • วันที่ 24 มี.ค. 2555 เวลา 19:54 น.

เจีย สิมได้รับเลือกเป็นประธานวุฒิสภากัมพูชาติดต่อกันเป็นสมัยที่ 3

นายเจีย สิม ประธานพรรคประชาชนกัมพูชาหรือซีพีพีวัย 80 ปี ได้รับเลือกให้เป็นประธานวุฒิสภาเป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกันในวันนี้ หลังจากได้รับการลงมติเป็นเอกฉันท์จากวุฒิสมาชิกทั้ง 60 คนที่เข้าร่วมประชุมวันนี้ให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภาต่อไปอีก 6 ปี นับตั้งแต่กัมพูชามีวุฒิสภาเป็นครั้งแรกในปี 2542 นอกจากนี้ที่ประชุมยังลงมติเลือกวุฒิสมาชิกพรรคซีพีพีอีก 2 คนดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภาคนที่ 1 และ 2 ตามลำดับ วุฒิสภาสมัยที่ 3 ของกัมพูชาเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันนี้ หลังจากที่มีการเลือกตั้งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งพรรคซีพีพีได้ที่นั่งในสภาถึง 46 ที่นั่ง จากทั้งหมด 61 ที่นั่ง ขณะที่พรรคสมรังสี ซึ่งเป็นฝ่ายค้านได้เพียง 11 ที่นั่ง ส่วนอีก 2 ที่นั่งได้รับแต่งตั้งจากกษัตริย์ และอีก 2 ที่นั่งได้รับการเสนอชื่อจากสมัชชาแห่งชาติ

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ