อเมริกันชนจ่ายค่าไอโฟนเฉลี่ย60,000บาท/ปี

วันที่ 24 ม.ค. 2555 เวลา 20:41 น.
ไทมส์เผยอเมริกันชนหมดเงินไปกับการใช้จ่ายไอโฟนเฉลี่ยคนละ60,000บาทต่อปี

เว็บไซต์ไทมส์รายงานว่าชาวอเมริกันแต่ละคนจะใช้จ่ายเงินเฉลี่ยราว 1,100 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 34,700 บาท สำหรับค่ากาแฟในแต่ละปี ส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางแต่ละปีอยู่ที่ 1,476 ดอลลาร์ หรือคิดเป็นเงินไทยเท่ากับ 46,600 บาทต่อปี         ค่าใช้จ่ายในการขับรถและมีรถขับต่อปี อยู่ที่ 8,766 ดอลลาร์ หรือ 277,000 บาทไทยสำหรับรถที่วิ่งเป็นระยะทาง 15,000 ไมล์ในจำนวนนี้ได้รวมค่าประกันภัยรถ ค่าน้ำมัน ค่าเสื่อม รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ          การใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 605.95 ดอลลาร์ต่อปี (19,100 บาท) ประกอบด้วยค่าโทรรายเดือน ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ยังไม่นับค่าใช้จ่ายในการซื้อโทรศัพท์มือถือ แบบทั่วไป ที่ไม่ใช่มือถือสมาร์ทโฟน

ส่วนค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ไอโฟนอยู่ที่เฉลี่ยคนละ 1,900 ดอลลาร์ (60,000 บาท) ต่อปี นอกจากนี้ยัง หมดเงินไปกับการดื่มเบียร์ประมาณ 101 พันล้านดอลลาร์ หรือ3 พันล้านบาทต่อปี.