คนไทยติดเอฟบีครองอันดับโลก

วันที่ 09 ม.ค. 2555 เวลา 08:15 น.
คนไทยติดเอฟบีครองอันดับโลก
สื่อนอกรายงานไทยติดอันดับ2ของโลกที่มีอัตราการเติบโตของจำนวนสมาชิกในเฟซบุ๊กรองจากบราซิล  

จอน รัสเซล ได้เขียนบทความในเว็บไซต์ www.asiancorrespondent.com โดยอ้างอิงข้อมูลจากนิค เบอร์เชอร์ บล็อกเกอร์และผู้สนใจศึกษาปรากฏการณ์เกี่ยวกับเว็บไซต์เฟซบุ๊กชาวอังกฤษ ที่ทำการจัดอันดับ 30 ประเทศ ที่มีผู้ใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊กมากที่สุดในโลก ผลปรากฏว่า ประชากรของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทย มีอัตราการสมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กขึ้นอย่างมากสำหรับประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกเฟซบุ๊กมากเป็นอันดับที่ 21 ของโลก จำนวนผู้ใช้บริการเว็บไซต์เครือข่ายทางสังคมออนไลน์ดังกล่าวได้เพิ่มสูงขึ้นถึงราว 240 % ในปี 2553 (และเพิ่มสูงขึ้นเกือบ 4,000 % ในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา) จนถือเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตของจำนวนสมาชิกเฟซบุ๊กสูงที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ในรอบปีที่ผ่านมา รองจากบราซิลเพียงประเทศเดียวนอกจากประเทศไทยแล้ว เพื่อนบ้านร่วมภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างมาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ตลอดจนประเทศจากเอเชียใต้อย่างอินเดีย ก็มีจำนวนประชากรที่สมัครเป็นสมาชิกเฟซบุ๊กเพิ่มขึ้นกว่า 100 เปอร์เซ็นต์เช่นกัน ทวีปเอเชียจึงมีสถานะเป็นภูมิภาคสำคัญ ซึ่งเฟซบุ๊กจะสามารถใช้ขยายฐานกลุ่มผู้ใช้บริการของตนเองให้มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นได้          ขณะเดียวกัน เป็นที่คาดการณ์ว่า เมื่ออัตราการแพร่กระจายและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากกรณีของการวางจำหน่ายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน และการเกิดขึ้นของระบบอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ จำนวนผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กในไทย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ก็น่าจะเพิ่มสูงขึ้นต่อไป