ชี้เอเชียยังเสี่ยงภัยธรรมชาติ

  • วันที่ 30 พ.ย. 2554 เวลา 05:49 น.

กรุงเทพฯมีสิทธิท่วมหนักทั้งเมืองแนะภาครัฐเร่งวางแผนรับมือด่วน

เอดีบี เตือนเอเชียเสี่ยงภัยธรรมชาติ ด้านองค์กรอุตุนิยมวิทยาโลกเผยทศวรรษที่ผ่านมา โลกร้อนจัดทุบสถิติ

วูจังอัม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) ออกโรงเตือนว่า เมืองต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งกรุงเทพมหานคร (กทม.) เสี่ยงภัยจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและภาวะแห้งแล้งขั้นรุนแรง โดยรัฐบาลของประเทศในเอเชียต่างต้องเร่งวางแผนผังเมืองอย่างบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อาทิ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค อุทกภัย การคมนาคม และขยะ

รายงานระบุว่า ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ ได้ค้นพบหลักฐานใหม่ที่ชี้ชัดว่า พายุและภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วโลกขณะนี้ล้วนแต่มีระดับความรุนแรงที่สูงขึ้นและเกิดถี่ขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าทุกประเทศจะต้องดำเนินทุกมาตรการที่จำเป็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยธรรมชาติเหล่านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเอเชียที่มีเมืองติดชายทะเล

“ในระยะสั้นเมืองต่างๆ ในเอเชีย อย่างเช่น กทม.อาจลองลดความเสี่ยงจากวิกฤตอุทกภัยครั้งรุนแรงด้วยการปรับปรุงระบบระบายน้ำ ออกมาตรการด้านการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพและรณรงค์การลดใช้พลาสติก” วูจังอัม กล่าว

นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญของเอดีบียังมองว่า ภาคเอกชนสามารถผลักดันให้ภาครัฐเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ โดยตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือ กรณีวิกฤตอุทกภัยในไทย ซึ่งกรณีนี้หากภาคเอกชนประกาศชัดเจนว่าสิ่งใดคืออุปสรรคขัดขวางการลงทุนในอนาคต เมื่อนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามมา

วันเดียวกัน องค์กรอุตุนิยมวิทยาโลก (ดับเบิลยูเอ็มโอ) เปิดเผยระหว่างการประชุม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่เมืองเดอร์บัน ประเทศแอฟริกาใต้ ว่า 13 ปี ที่โลกมีอุณหภูมิสูงสุดเท่าที่เคยมีการวัดนั้น ล้วนแต่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษครึ่งที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังระบุอีกว่า ปริมาณน้ำฝนช่วงฤดูมรสุมปี 2554 นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยอย่างมาก โดยประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือ ไทย และลาว

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ