ไทยเหมาะเป็นที่อยู่คนต่างชาติมากที่สุด

วันที่ 01 ต.ค. 2554 เวลา 17:04 น.
เอชเอสบีซี เผยผลสำรวจชี้ไทยเหมาะเป็นที่อยู่คนต่างชาติมากที่สุดหลังเกษียณอายุ

ผลสำรวจคนที่อาศัยอยู่ต่างประเทศประจำปี 2011 ของ "เอชเอสบีซี" ธนาคารระหว่างประเทศรายใหญ่ของโลก ระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เหมาะแก่การอยู่อาศัยของชาวต่างชาติมากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบในด้านเศรษฐกิจ และรูปแบบการดำเนินชีวิต กับประเทศบาห์เรน แชมป์เมื่อปี 2010 ขณะที่อียิปต์กับซาอุดีอาระเบีย ตามมาเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

การสำรวจนี้นับเป็นการสำรวจครั้งที่ 4 ในปีนี้ โดยเป็นการสอบถามชาวต่างชาติที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศต่างๆ ที่ไม่ใช่ประเทศตามสัญชาติของตนจำนวน 3,385 คน จากประเทศมากกว่าร้อยประเทศ และวิเคราะห์ลักษณะการใช้ชีวิตในต่างประเทศ จากข้อมูลด้านการเงินและสภาพเศรษฐกิจ เพื่อแยกแยะรูปแบบการดำรงชีวิตและการเติบโตของเด็กต่างชาติ

ทางเอชเอสบีซีระบุไว้ 3 เหตุผลที่ทำให้ไทยกลายเป็นจุดดึงดูดชาวต่างชาติที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก เหตุผลข้อแรกเอชเอสบีซีระบุว่า ไทยเป็นประเทศที่ปลอดภาษี ซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุผลหลักที่น่าดึงดูดที่สุดของไทยสำหรับชาวต่างชาติที่กำลังจะเกษียณอายุ และอย่างน้อยการอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยไม่ได้มีรายได้ประจำ จะทำให้พวกเขาสามารถอยู่ได้โดยแทบจะปลอดภาษีอย่างสิ้นเชิง

ข้อ 2 ค่าครองชีพต่ำ แม้ว่ายุคที่ใช้จ่ายเงินเพียง 200-300 ปอนด์ หรือดอลลาร์ ก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ในไทยได้นานนับเดือนจะหมดไปแล้ว แต่ค่าครองชีพก็ยังนับว่าน้อยกว่ามาก หากเทียบกับที่ต้องจ่ายเพื่อให้มีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายในชีวิตหลังเกษียณของคนอังกฤษ หรือชาติตะวันตกอื่นๆ

ข้อ 3 มาตรฐานการครองชีพเหมาะสม ไทยมีข้อยกเว้นหลายอย่าง เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่คนที่วางแผนจะเกษียณ หรือเกษียณก่อนกำหนด ทำให้มาตรฐานการครองชีพ รวมทั้งสภาพอากาศและภูมิประเทศมีความเหมาะสมอย่างยิ่ง