เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

วันที่ 25 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00 น.
เส้นทางการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด

วิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. “POWERING LIFE WITH FUTURE ENERGY AND BEYOND ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต" คีย์เวิร์ดสำคัญของ ปตท. ในฐานะองค์กรที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานระดับชาติ ต่อการเดินหน้าสู่เส้นทางพลังงานสะอาด

และนำไปสู่หมุดหมายให้ประเทศไทย ก้าวสู่การเป็น ‘Asean Regional LNG Hub’ ได้ในปี 2030 ด้วยยุทธศาสตร์หลักที่ถูกเชื่อมโยงไว้รอบด้านผ่านคำตอบของ “วุฒิกร สติฐิต” รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

#PostToday #โพสต์ทูเดย์ #PostTodayExclusive #ปตท #PTT