วิทัย รัตนากร | 18 Economics Trend Leaders

วันที่ 21 ก.พ. 2564 เวลา 12:36 น.

อะไรคือ Social Bank? และเป็นคำตอบแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร? คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กับนิยามความหมายของ 'ธนาคารเพื่อสังคม' หรือ Social Bank ที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซึ่งฝังรากลึกมาอย่างยาวนานได้อย่างไร โดยเฉพาะคนฐานรากและเอสเอ็มอี