ดร.เอกก์ ภทรธนกุล | 18 Economic Trend Leaders

วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 15:24 น.

18 Economic Trend Leaders : เมื่อ "สึนามิทางการตลาด" มาเยือน ความท้าทายและแนวโน้มด้านมาร์เก็ตติ้งในปี2564จะเป็นอย่างไร? หาคำตอบกับ "ดร.เอกก์ ภทรธนกุล" ประธานหลักสูตร Master in Branding and Marketing (MBM) ภาษาอังกฤษ ผู้ช่วยอธิการบดี และอาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านแบรนด์องค์กร