ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ | 18 Economic Trend Leaders

วันที่ 08 ก.พ. 2564 เวลา 15:19 น.

18 Economic Trend Leaders : ส่องเทรนด์การแก้ปัญหาเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานคร กับ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ นายกสภาวิศวกร อดีตคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง