เปลี่ยนคำดูถูกอย่างไร ให้เป็นแรงใจสู่ความสำเร็จ

  • วันที่ 25 พ.ย. 2562 เวลา 15:20 น.
  • VDO

"ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ" จากชีวิตของเด็กเก็บขยะที่เคยต้องเร่ร่อนขอทาน ลักขโมย แต่เพราะมีแม่เป็นเป้าหมายของชีวิต เขาจึงมุ่งมั่นพยายามหาหนทางเรียน ใช้การศึกษาผลักดันชีวิตไปสู่ความสำเร็จ จนจบปริญญาเอกจากประเทศญี่ปุ่น กลายเป็น “ดอกเตอร์จากกองขยะ” ผู้สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนต้นทุนชีวิตน้อยทุกคน

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ข่าวอื่นๆ