posttoday

เลือกตั้ง66:ผลไม่เป็นทางการ22.30น. กกต. เขตเพื่อไทย ก้าวไกล115เขตเท่ากัน

14 พฤษภาคม 2566

รายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ 22.30น. จากเว็บไซต์ กกต.นับแล้ว 51 เปอร์เซ็นต์ เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล เพื่อไทย กินกันไม่ลง 115 เขตเท่ากัน บัญชีรายชื่อ ก้าวไกล 5.02 ล้าน เริ่มทิ้ง เพื่อไทย 4.3 ล้าน ส่วนผลเนชั่น ก้าวไกล พุ่ง 151 เขต เพื่อไทย 146 เขต

เวลา 22.30น. สำหรับผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ โดยอ้างอิงจาก www.ectreport.com/by-province ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ที่นับไปได้ 51 เปอร์เซ็นต์ ผลปรากฎว่า ในการเลือกตั้งระบบเขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกล มีคะแนนนำ 115 เขต พรรคเพื่อไทยที่ได้ 115 เขต เช่นกัน พรรคภูมิใจไทยตามมา 65 เขต  

คะแนนบัญชีรายชื่อโดยรวม พรรคก้าวไกล 5.02 ล้านคะแนน พรรคเพื่อไทย 4.3 ล้านคะแนน พรรครวมไทยสร้างชาติ 1.74 ล้านคะแนน 

ขณะที่ https://election66.nationtv.tv ซึ่งเป็นการเปิดเผยผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการของ เครือเนชั่น ในเวลาเดียวกัน ปรากฎว่า ระบบเขตเลือกตั้ง พรรคก้าวไกลนำ 151 เขต พรรคเพื่อไทย 146 เขต พรรคภูมิใจไทย 67 เขต  

คะแนนบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลมีคะแนนรวม 3.87 ล้านคะแนน พรรคเพื่อไทย 4.1 ล้านคะแนน พรรคภูมิใจไทย 2.25 ล้านคะแนน

เลือกตั้ง66:ผลไม่เป็นทางการ22.30น. กกต. เขตเพื่อไทย ก้าวไกล115เขตเท่ากัน

 

เลือกตั้ง66:ผลไม่เป็นทางการ22.30น. กกต. เขตเพื่อไทย ก้าวไกล115เขตเท่ากัน