posttoday

เลือกตั้ง66:สุดารัตน์ ขอรวมพลังคนไทย ฟื้นฟูชาติ

03 พฤษภาคม 2566

สุดารัตน์ ชี้ พรรคไทยสร้างไทย ทางเลือกใหม่ ทางรอดประเทศ ประกาศ ใครเบื่อลุง กลัวความขัดแย้ง เกลียดรัฐประหาร เลือก พรรค ชู นายใหญ่คือประชาชน ไม่เป็นนอมินีใคร ขอ รวมพลังคนไทย ฟื้นฟูชาติ เห็นใจ ค่าไฟแพง ระบุ ยื่นเรื่องฟ้องศาลแล้ว ลั่น เป็นรัฐบาล ค่าไฟต่อหน่วย 3.50 บาท

วันที่3พ.ค. ที่จ.อุบลราชธานี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายอดุลย์ นิลเปรม ผู้สมัคร ส.ส. เขต 1 เบอร์ 1 อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย เข้าหารือพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อน จากตัวแทนนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน ทั้งสภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้นำเสนอปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองที่ทำให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ รวมถึงปัญหาค่าไฟฟ้าแพงซึ่งทำให้เกิดผลกระทบต่อการทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะต้องแบกรับต้นทุนเพิ่มขึ้นมหาศาล และได้ไปปราศรัยใหญ่ที่ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 

คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทย เป็นทางเลือกใหม่ เป็นทางรอดของประเทศ ดังนั้นใคร เบื่อลุง กลัวความขัดแย้ง กลัวการรัฐประหารที่สร้างความทุกข์อยากให้พี่น้องประชาชน ให้เลือกพรรคไทยสร้างไทย เพราะพรรคไทยสร้างไทย จะไม่สร้างเงื่อนไข พาประเทศไปเสี่ยงกับการรัฐประหารอีกครั้ง ถึงเวลาประเทศที่ต้องเดินต่อ เลือกไทยสร้างไทย หมายเลข 32 

พรรคไทยสร้างไทย ไม่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของใครคนใดคนหนึ่ง หรือเพื่อทุนผูกขาด ทุนพรรคพวก เพราะ นายใหญ่ ของเราคือ ประชาชน ไทยสร้างไทย ขอทำงานอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมากับประชาชน ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง ที่จะเป็นเงื่อนไขให้ทหารหาเหตุมาทำการรัฐประหารอย่างเด็ดขาด นักการเมืองตัองยุติการสร้างวาทกรรมที่ทำให้คนไทยเกลียดชังกัน หยุดสร้างความขัดแย้ง ต้องรับฟังความเห็นต่าง ด้วยเหตุผล พรรคไทยสร้างไทยขอรวมพลังคนไทยพื้นฟูชาติ เร่งสร้างเศรษฐกิจให้เติบโต เร่งดูแลคนไทย ตั้งแต่เกิดจนแก่ให้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความมั่นคง

คุณหญิงสุดารัตน์ ยังกล่าวถึงปัญหาที่ภาคธุรกิจในอีสานได้ร้องเรียนเข้ามาด้วยว่า เข้าใจปัญหาเรื่องต้นทุนที่สูงขึ้นเป็นอย่างดี โดยเฉพาะค่าไฟฟ้า พรรคไทยสร้างไทย ได้ประกาศชนกลุ่มทุนผูกขาด นำเรื่องขึ้นฟ้องตัวการ ที่ทำให้ไฟฟ้าแพง ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พร้อมหาทางปลดล็อคสัญญาทาส ที่รัฐบาลก่อนๆได้ทำไว้ ซึ่งหากพรรคไทยสร้างไทย เป็นรัฐบาลค่าไฟต้องไม่เกิน 3.50 บาท ภายใน1ปี