posttoday

เลือกตั้ง66: สุดารัตน์ ลั่นขอแจกบัตรเครดิตประชาชน พร้อมแก้ค่าไฟแพง

29 เมษายน 2566

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ขึ้นเวทีปราศรัย จ.ยโสธร ประกาศกร้าวขอแก้หนี้ เติมทุน แจกบัตรเครดิตประชาชน ไม่แจกบัตรคนจน พร้อมปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าต้องไม่เกิน 3.50 บาทต่อหน่วย

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยและ แคนดิเดต นายกรัฐมนตรี พรรคไทยสร้างไทย หมายเลข 32 พร้อมด้วยนางสุภาพร สลับศรี ผู้สมัครส.ส.หมายเลข 1 เขต1 ยโสธร พรรคไทยสร้างไทย ขึ้นเวทีปราศรัย ที่สวนสาธารณะพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร ขณะที่ประชาชนแห่ฟังนโยบายนับหมื่นคน

เลือกตั้ง66: สุดารัตน์ ลั่นขอแจกบัตรเครดิตประชาชน พร้อมแก้ค่าไฟแพง

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พื้นที่ภาคอีสานเพาะปลูกมากที่สุดในประเทศ แต่ปลูกอย่างไรก็ไม่มีราคา ถูกโรงสี นายทุนกดราคาจนไม่เหลือกำไร ทั้งยังต้องแบกรับภาระหนี้สิน จากการทำไร่ทำนาอีกด้วย ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินจากการกู้ยืมนอกระบบ ดอกเบี้ยแพงมหาโหด ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ต่อเดือน

เลือกตั้ง66: สุดารัตน์ ลั่นขอแจกบัตรเครดิตประชาชน พร้อมแก้ค่าไฟแพง

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบาย แก้หนี้ เติมทุน ลดรายจ่าย ขจัดอุปสรรคการทำมาหากินให้พี่น้องประชาชน เช่น การสร้างกองทุนเครดิตประชาชน เพื่อช่วยคนตัวเล็กกว่า 10 ล้านคน ล้างหนี้นอกระบบ สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้เป็นที่พึ่งของประชาชนคนตัวเล็ก ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบปกติของธนาคารหรือสถาบันการเงินได้  ช่วยให้คนตัวเล็กตั้งตัวได้ เป็นสินเชื่อรายย่อยที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ดอกเบี้ยตํ่า ไม่เกินร้อยละ 1 ต่อเดือน วงเงินกู้ตั้งแต่ 5,000 บาท จนถึง 50,000 บาท เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ และเป็นหลักประกันทางการเงินไปตลอดชีวิต

เลือกตั้ง66: สุดารัตน์ ลั่นขอแจกบัตรเครดิตประชาชน พร้อมแก้ค่าไฟแพง

หรือ กองทุนวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกษตรกร และลูกหลานได้รวมตัวกันในการประกอบธุรกิจจากผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ โดยการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตร

ขณะเดียวกันพรรคไทยสร้างไทย จะลดรายจ่าย โดยปรับโครงสร้างค่าน้ำมัน/ค่าแก๊ส  กำหนดเพดานค่าการกลั่น ให้เป็นธรรมกับคนไทย ปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้า รื้อสัญญาทาส ค่าไฟต้องไม่เกิน 3.50 บาทภายใน1ปี  ซึ่งล่าสุดพรรคไทยสร้างไทย ได้ร่วมกับพี่น้องประชาชนฟ้องตัวการ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้มีอำนาจ ที่ทำให้ค่าไฟฟ้าแพง ต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางแล้ว เพื่อตรวจสอบการอนุมัติสัญญาสัมปทานที่เอื้อให้เอกชน แสวงหาประโยชน์หลายราย

เลือกตั้ง66: สุดารัตน์ ลั่นขอแจกบัตรเครดิตประชาชน พร้อมแก้ค่าไฟแพง

นอกจากนี้ พรรคไทยสร้างไทยจะไม่เก็บภาษีคนตัวเล็กที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 300,000 บาท/ต่อปี หรือรายได้ไม่เกิน 40,000/ เดือน รวมทั้งไม่เก็บภาษีเงินได้นิติบุคคล SMEs เป็นเวลา 3 ปี

สุดท้ายคือการขจัดอุปสรรค ในการทำมาหากินของประชาชน โดยพรรคไทยสร้างไทย จะพักใช้กฎ ข้อบังคับ เรื่องการขออนุมัติ/อนุญาต 1,400 ฉบับ เป็นเวลา 3-5 ปี เพื่อให้คนไทยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้ทันที เช่น การขออนุญาต อย. ซึ่งพรรคไทยสร้างไทย เสนอกฎหมายเข้าสภาแล้ว

เลือกตั้ง66: สุดารัตน์ ลั่นขอแจกบัตรเครดิตประชาชน พร้อมแก้ค่าไฟแพง

ขณะเดียวกันจะเดินหน้ารื้อระบบรัฐราชการและอำนาจนิยม ด้วยการสร้างระบบให้ประชาชนร้องเรียน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ