logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
posttoday

เลือกตั้ง66:สุวัจน์ ชี้ แผ่นดินอีสาน ต้องเป็นแหล่งลงทุนเทียบชั้น อีอีซี

26 เมษายน 2566

สุวัจน์ ช่วยผู้สมัคร ส.ส.นครราชสีมาเขต3 เขต4 พรรคชาติพัฒนากล้า หาเสียง เยี่ยมชม นิคมอุตสาหกรรมนวนคร สูงเนิน ดันแรงงาน ตอบโจทย์ อุตสาหกรรมระดับโลก ชี้ แผ่นดินอีสานต้องเป็นแหล่งลงทุน เชื่อมไปถึง จีน ทำให้เหนือกว่า อีอีซี ย้ำ มีแนวทาง สร้างเงิน สร้างงาน ให้ประชาชน

วันที่ 26 เม.ย. นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานพรรคชาติพัฒนากล้า ลงพื้นที่หาเสียงให้ นายสมบัติ กาญจนวัฒนา ผู้สมัครส.ส.เขต 4 เบอร์ 4 และนายสมศักดิ์ กาญจนวัฒนา ผู้สมัครส.ส.เขต 3 เบอร์ 1 โดยเข้าเยี่ยมชมนิคมอุตสาหกรรมนวนคร อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และเยี่ยมชมโรงงานผลิตภัณฑ์ COTTO ของบริษัท สยามซานิทารีฟิตติ้ง จำกัด

นายสุวัจน์กล่าวว่า มาเยี่ยมนิคมอุตสาหกรรมนวนครและผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่องของมาตรฐานฝีมือ เราได้มีการเตรียมไว้ตั้งแต่ 20 กว่าปีแล้วที่จะให้ โคราชเป็นแหล่งพื้นฐานของการจ้างงานการลงทุน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่ นโยบายเปิดประตูอีสานสู่อินโดจีน และมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งมหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ก็ได้ผลิตบัณฑิตบุคลากรให้กลับมาทํางานในนิคมอุตสาหกรรมเป็นจํานวนมาก กลายเป็นว่าคุณภาพของบุคลากร ที่มหาวิทยาลัยผลิตมารองรับเป็นจุดขาย เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของการมาลงทุนที่จังหวัดนครราชสีมา

นอกจากนั้น แรงงานได้ทำงานได้อยู่บ้านเกิดอย่างที่นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ก็ใช้แรงงานทั้งหมดเกือบ 15,000 คน ส่วนใหญ่มาจากแรงงานในสูงเนินแล้วพื้นที่ใกล้เคียง จากการพูดคุยทุกคนสบายใจที่ได้ทำงานอยู่บ้านเกิดมีความสุข ได้อยู่กับครอบครัว ด้านเจ้าของ ผู้จัดการนิคม ก็บอกว่า เปรียบเทียบกับโรงงานที่ตั้งอยู่ที่สูงเนินกับโรงงานเดียวกันไปตั้งที่อําเภออื่น ปรากฏว่าที่สูงเนินมีผลผลิต2เท่า เพราะผู้ใช้แรงงาน รู้สึกว่าเขาทํางานอยู่บ้าน ฉะนั้น Productivity คุณภาพของกำลังแรงงานมีสูง อันนี้เป็นข้อดี เหมือนเราไม่ต้องอพยพ ไม่ต้องย้ายถิ่นฐาน งานมาหาเรา มาหาคน ทำให้คุณภาพดี

ส่วนปัญหาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำไม่มีปัญหาทุกคนได้ 500-600 บาท เพราะโรงงานที่มา เป็นโรงงานที่มาตรฐานสูงการจ้างสูงสวัสดิการดี มีการเลื่อนลําดับ มีการโปรโมท ทําให้ทุกคนเห็นแสงสว่าง เห็นอนาคต ฉะนั้นบรรยากาศของการลงทุนโดยภาพรวมดีมาก และที่สำคัญ โคราชมีท่อแก๊สธรรมชาติมาถึงแล้ว และหากในอนาคตเราเร่งรัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน รถไฟ มอเตอร์เวย์ เสร็จ ความสะดวกสบายของนักลงทุนและการขนส่งสินค้าจะทําให้พวกต้นทุนค่า Logistic ค่าขนส่งถูกก็จะเพิ่มขีดความสามารถทางด้านการแข่งขันของโรงงานที่จะมาตั้งอยู่ที่โคราชอีสาน 

เลือกตั้ง66:สุวัจน์ ชี้ แผ่นดินอีสาน ต้องเป็นแหล่งลงทุนเทียบชั้น อีอีซี

 

นายสุวัจน์กล่าวว่า ถือว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานที่สนับสนุนแนวคิดนโยบาย ในเรื่องของโคราชโนมิกส์ ที่เราอยากจะให้แผ่นดินอีสานได้เป็นแหล่งลงทุน เหมือน EEC  แต่ว่าเรามองไกลกว่านั้น วันนี้เราค้าขายกับจีนและถ้าเราสามารถจะเชื่อมโยงกันเป็นอีสานกับจีนได้ ต่อรถไฟ ต่อมอเตอร์เวย์ ไปถึงจีนได้กําลังการซื้อประชากรจีนเกือบ 400 ล้านคน อันนี้คือผู้ค้าใหญ่ของเรา ฉะนั้นนี้คือโอกาสของแผ่นดินอีสานในการที่จะเป็นระเบียงเศรษฐกิจ ทางด้านการลงทุนนี้มีสูงมาก และถ้าเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นมหาอำนาจ อย่าง จีน รัสเซีย ตามเส้นทางสายไหมเชื่อยุโรปก็ยิ่งเพิ่มศักยภาพของโอกาสของแผ่นดินอีสาน ทำให้เราเป็นฐานการลงทุนได้อีกเยอะ และคิดว่านโยบายที่เพิ่ม GDP ให้กับประเทศให้ทุกคนมีงานทำ และให้อีสานเป็นฐานผลิตของประเทศ ตนคิดว่ามีความลงตัว และมีความเหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั้งรอบอีสานและในตัวอีสานเอง

สำหรับจุดแข็งของการหาเสียงของพรรคชาติพัฒนากล้านั้น นายสุวัจน์ ย้ำว่า เราพยายามที่จะตอกย้ำ ความเป็นไปได้แล้วการเกิดขึ้นจริงและสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้นโยบายเศรษฐกิจของพรรค ในเรื่องนโยบายในการที่จะสร้างงานใหม่ๆ เพื่อให้งานไปสร้างเงินให้กับพี่น้องประชาชน หรือว่านโยบายที่จะลดค่าครองชีพ ค่าไฟ ค่าน้ํามัน โดยเฉพาะเรื่องโคราชโนมิกส์ เราได้รับการขานรับซึ่งจะนำไปสู่การลงทุนครั้งใหญ่ของภาคอีสาน เรามีอุตสาหกรรมเกิดขึ้นพี่น้องแรงงานก็ไม่ต้องย้ายถิ่น และโครงสร้างพื้นฐานที่รัฐสร้างไว้แล้วก็ไปเร่งให้เสร็จโดยเร็วทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นจริงๆ ก็จะชูเรื่องของนโยบายสร้างความชัดเจนของนโยบาย และจะต้องเน้นในเรื่องของการปราศรัยพบกับพี่น้องประชาชน ให้มากขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ยังไม่ทราบได้ความชัดเจนมากขึ้น

เลือกตั้ง66:สุวัจน์ ชี้ แผ่นดินอีสาน ต้องเป็นแหล่งลงทุนเทียบชั้น อีอีซี