posttoday

เลือกตั้ง66: ต่อพงษ์ ชูเจตจำนงไทยสร้างไทย เลือกตั้งเสรี บริสุทธ์- ยุติธรรม

29 มีนาคม 2566

"ไทยสร้างไทย" ส่งต่อพงษ์ ไชยสาส์น ลงนาม แสดงเจตจำนง หนุนการเลือกตั้ง เสรี บริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากความรุนแรง ประกาศเดินหน้าทุกนโยบาย ที่ได้หาเสียงไว้กับประชาชน ให้สำเร็จเป็นรูปธรรม มั่นใจไทยสร้างไทย มาเพื่อสร้างทางรอดให้กับประเทศไทย สร้างชัยชนะให้กับประชาชน

นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น รองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมคณะร่วมพิธีลงนาม หาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาคีเพื่อรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย ซึ่งมีนายโคทม อารียา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมีพรรคการเมืองร่วมลงนามในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก
 

นายต่อพงษ์ เปิดเผยว่า พรรคไทยสร้างไทย ได้เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้ โดยมีเจตจำนงว่า พรรค ขอประกาศให้ความมั่นใจต่อพี่น้องประชาชนว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ พรรคไทยสร้างไทย จะเดินหน้าโดยเสรี บริสุทธิ์ ยุติธรรม รวมทั้งปราศจากความรุนแรงทั้งทางกาย และสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจน ให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้รับรู้รับทราบถึงนโยบายของพรรคอย่างตรงไปตรงมา และมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้นโยบายซึ่งได้ประกาศไว้ต่อพี่น้องประชาชนให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยและตนจึงได้ลงนาม ในจรรยาบรรณการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2566  และสัญญาที่พรรคการเมืองขอไว้ให้แก่ประชาชน พ.ศ.2566 เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้ร่วมกันเป็นสักขีพยานต่อไป

นายต่อพงษ์ ยังกล่าวถึงความพร้อมของพรรคไทยสร้างไทยในการเลือกตั้งที่จะถึง ด้วยว่าได้เตรียมความพร้อมทั้งในส่วนของนโยบายและตัวผู้สมัครมานานแล้ว และยืนยันที่จะเสนอตัวเป็นทางรอดของประเทศ พรรคไทยสร้างไทยจะเป็นทางออกของประเทศจากการเมืองที่ขัดแย้งมากว่า 17 ปี การเมืองที่วนเวียนอยู่กับวิกฤตและความขัดแย้ง จนถูกรัฐประหารถึง 2 ครั้ง

ที่ผ่านมาประชาชนเลือกฝั่งนึงก็ติดล็อคเลือกอีกฝั่งก็ติดหล่ม ไม่มีพรรคที่เป็นทางรอดหรือทางออกให้กับประเทศ  แต่วันนี้พรรคไทยสร้างไทยมีความพร้อมพร้อมจะดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนตั้งแต่เกิดจนแก่ และเพื่อสร้างชัยชนะให้กับประชาชน