posttoday

เลือกตั้ง66: ภูมิใจไทยหนุนพัฒนาท่องเที่ยวภาคใต้

25 มีนาคม 2566

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าภูมิใจไทย ชูพัฒนาท่องเที่ยวภาคใต้ บนเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ จัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป

ที่สวนสาธารณะแห่งใหม่เมืองสงขลา จ.สงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวบนเวทีดีเบตอนาคตประเทศไทย เปิดเวทีภาคใต้ พบแม่ทัพพรรคการเมือง กับนโยบายกินได้ จัดโดยเครือเนชั่นกรุ๊ป ตอนหนึ่งว่า พรรคภูมิใจไทยเรามีนโยบายพักหนี้ พักดอก 3 ปี เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในครอบครัว พร้อมให้หลักประกันกับผู้สูงอายุวงเงิน 100,000 บาท โดยไม่ต้องจ่ายค่าประกัน และเงินตรงนั้นสามารถกู้เงินมาใช้ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ได้ 

สำหรับนโยบายด้านการท่องเที่ยว จะแบ่งภาคใต้เป็น 4 คลัสเตอร์  พัฒนาพื้นที่ชายฝั่งอันดามัน เป็นพื้นที่พิเศษ ภูเก็ตทำให้เป็นสมาร์ทซิตี้ กระบี่ทำให้เป็นเมืองสปา ฝั่งอ่าวไทย ทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ส่วนพื้นที่3จังหวัด ทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงพหุสังคม และในเชิงศิลปะ เป็นต้น