posttoday

เลือกตั้ง66 : “ดร.พิสิฐ”ติวเข้มผู้สมัคร ส.ส. อีสาน 70 เขต นำเสนอนโยบายหาเสียง

25 มีนาคม 2566

'ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม' ติวเข้มนโยบาย 8+8 พรรคประชาธิปัตย์ แก่ผู้ลงสมัคร ส.ส. อีสาน 70 เขต นำไปสื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในการหาเสียงเลือกตั้ง66

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ที่โรงแรมปัญจะดารา จังหวัดนครราชสีมา ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม ประธานคณะกรรมการนโยบายพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) บรรยายติวเข้มด้านนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้งปี 2566 ให้กับว่าที่ผู้ลงสมัคร ส.ส. ภาคอีสาน กว่า 70 เขต โดยเน้นนโยบาย 8+8 ที่นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศนโยบายไว้แล้ว

ดร.พิสิฐ ได้กล่าวถึงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจที่ขยายตัวช้า การลงทุนต่ำ เงินเฟ้อ การขาดดุลทางการคลัง 

โดยมีสาเหตุที่เป็นเรื่องเรื้อรัง การขาดวินัยทางการเงินการคลัง และผลกระทบจาก COVID - 19 รวมถึงการมีหนี้ของบรรดาข้าราชการและประชาชนที่ประสบปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง ส่งผลให้รายรับไม่พอรายจ่าย  

โดยได้ให้ความเชื่อมั่นกับว่าที่ผู้ลงสมัครว่านโยบายของพรรคประชาธิปัตย์อยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง ซึ่งได้ย้ำว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดทำนโยบายแบบปั๊มเงินโดยไม่มีความรับผิดชอบ

จากนั้น ดร.พิสิฐ ได้กล่าวในรายละเอียดของพรรคประชาธิปัตย์ อาทิ นโยบายธนาคารหมู่บ้าน ชุมชนแห่งละ 2 ล้านบ้าน เพื่อยกระดับจากกองทุนหมู่บ้านให้มีสถาบันทางการเงินทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้ธนาคารที่ตั้งขึ้นมาดำเนินการอย่างมีเสถียรภาพ มีความยั่งยืนในอนาคต นโยบายปลดล็อก กบข. และ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ซื้อบ้านได้ เพื่อให้สมาชิกในกองทุนสามารถจัดหาที่อยู่อาศัย รวมถึงการใช้หนี้สินที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ลดภาระของสมาชิกของกองทุน 

นอกจากนี้ ดร.พิสิฐ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของนโยบายต่าง ๆ เพื่อให้ผู้สมัครได้เข้าใจและเปิดโอกาสให้มีการถามตอบข้อสงสัย เพื่อให้ผู้สมัครสามารถนำนโยบายไปสื่อสารกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนในการหาเสียงเลือกตั้งที่จะถึงในครั้งนี้ 

ในตอนท้าย ดร.พิสิฐ ได้กล่าวอวยพรให้ว่าที่ผู้ลงสมัครทุกคนประสบความสำเร็จในการเลือกตั้ง