logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

เลือกตั้ง66: อรัญ ชูท้องถิ่นต้องมีอิสระในการดูแลตัวเอง

22 มีนาคม 2566

อรัญ พันธุมจินดา รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า ชูนโบายกระจายอำนาจรื้อกฎหมายให้ท้องถิ่นมีอิสระวางแผนตัวเอง

ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กทม.เนชั่นกรุ๊ปและกรุงเทพธุรกิจ สมาคมสันนิบาตเทศบาล ร่วมจัดสัมนา ท้องถิ่น มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ที่ให้แกนนำ ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นายอรัญ พันธุมจินดา รองเลขาธิการพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า การให้อำนาจ ต้องให้อิสระกับประชาชน ในการกำหนดแนวทาง การพัฒนาบ้านเมืองของตนเอง เพราะที่ผ่านมา มีคำถามได้มีการให้อิสระเพียงพอหรือไม่ ซึ่งคำตอบคือ ยังไม่ถึงจุดนั้น ยังมีการกำหนดจากราชการส่วนกลาง ที่ให้ท้องถิ่นดำเนินนโยบายไปตามแผนจังหวัดนั้น ที่มาจากส่วนกลางกำกับ มหาดไทย มีกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น อิสระ ควรเป็นของประชาชน แต่การหวง ปิดกั้น พรรคชาติพัฒนากล้า เห็นว่า ควรปรับปรุง รื้อโครงสร้าง รื้อกฎหมายตั้งแต่รัฐธรรมนูญ แผนดำเนินการ แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง