posttoday

เลือกตั้ง66: นิกรชูแก้รธน.ให้ท้องถิ่นมีอำนาจรับผิดชอบตัวเอง

22 มีนาคม 2566

นิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ ชาติไทยพัฒนา เสนอแก้รธน.เพิ่มอำนาจท้องถิ่น ให้งบ10ล้านบาทพื้นที่ยากจนเป็นทุนตั้งต้นมีอำนาจรับผิดชอบตัวเอง

ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กทม.เนชั่นกรุ๊ปและกรุงเทพธุรกิจ สมาคมสันนิบาตเทศบาล ร่วมจัดสัมนา ท้องถิ่น มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ที่ให้แกนนำ ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นายนิกร จำนง ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติไทยพัฒนามีอุดมการณ์ มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจน เกี่ยวกับการดูแลส่วนท้องถิ่น ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น มองว่า เราต้องแก้รัฐธรรมนูญ ให้ประชาชนมีอำนาจในการออกกฎหมายแม่ในการดูแลตัวเอง โดยย้อนกลับไปให้ ประชาชนมีอำนาจมากขึ้น ฝ่ายบริหารส่วนท้องถิ่น ก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น ไม่ได้มาจากมหาดไทย 

สำหรับเรื่องการส่งเสริม เรารู้ว่าท้องถิ่นมีความเหลื่อมล้ำ เราให้คำมั่นสัญญา จะให้งบประมาณท้องถิ่นละ10ล้านบาท เป็นทุนตั้งต้น เรามีนโยบาย อุดมการณ์ชัดเจนจากพรรค ขอย้ำ เราต้องแก้รัฐธรรมนูญก่อน และส่งเสริมท้องถิ่นที่ยากจน ให้ได้งบประมาณในการไปดูแลตัวเอง