posttoday

เลือกตั้ง66: น.ต.ศิธา ชูกระจายอำนาจท้องถิ่นลดเหลื่อมล้ำ

22 มีนาคม 2566

น.ต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย ชูลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจท้องถิ่นต้องยกเลิกการรวมศูนย์อำนาจ ชุมชนต้องตัดสินใจได้เอง

ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กทม.เนชั่นกรุ๊ปและกรุงเทพธุรกิจ สมาคมสันนิบาตเทศบาล ร่วมจัดสัมนา ท้องถิ่น มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ที่ให้แกนนำ ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นต.ศิธา ทิวารี เลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านมายังเป็นการรวมศูนย์ทั้งสิ้น ทำให้การกระจายอำนาจเป็นเพียงคำพูด การที่จะทำให้การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่น ที่ไม่ใช่แค่กระจายอำนาจเท่านั้น แต่ยังหมายถึงการกระจายเงิน กระจายการมีส่วนร่วม พรรคการเมืองที่ดูแลเรื่องการปกครอง มักใช้ในส่วนนี้ทำให้เกิดประโยชน์การเมืองกับเขา เมื่อดูรายได้มวลรวมพบว่า กระจุกตัวในกทม.มากที่สุด พรรคมีนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำกทม. ต่างจังหวัด ให้ได้25เปอร์เซ็นต์ภายในปี2570 และสร้างคลัสเตอร์ทางเศรษฐกิจ ให้ท้องถิ่นมีอำนาจปกครองตัวเองได้อย่างจริงจัง ทำให้แต่ละจังหวัด ผลิตบุคคลากรทางการศึกษาให้ตรงกับความต้องการของโลก และกำหนดให้ชัดว่า จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าในจังหวัดไหนบ้าง ที่ผ่านมาเรื่องกระจายอำนาจ 

เราพูดสวยหรู แต่ในทางปฏิบัติ ยังรวมอำนาจอยู่แค่ที่ นายกรัฐมนตรี มีบางพรรคที่เกิดใหม่ ส่งส.ส.ลงครบ400เขต ในเวลาไม่ถึงเดือน เพราะใช้กลไกมหาดไทยไปสั่งการหรือไม่ การกระจายอำนาจ ต้องกระจายทั้งความเจริญ ให้ชุมชนตัดสินใจเอง สนับสนุนการแก้กฎหมาย