posttoday

เลือกตั้ง66: สนธิรัตน์ เปิดบันได4ขั้นกระจายอำนาจท้องถิ่น

22 มีนาคม 2566

สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ เผยบันได4ขั้นกระจายอำนาจท้องถิ่น ลดการกำกับการส่วนกลาง จัดงบไม่กระจุกตัว ท้องถิ่นรูแบบพิเศษ มีรายได้ของตัวเอง

ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กทม.เนชั่นกรุ๊ปและกรุงเทพธุรกิจ สมาคมสันนิบาตเทศบาล ร่วมจัดสัมนา ท้องถิ่น มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ที่ให้แกนนำ ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ กล่าวในงานสัมนา ท้องถิ่น มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ตอนหนึ่งว่า ท้องถิ่นเป็นกลไกลอุ้มชูการแข่งขันของประเทศ พลังประชารัฐเสนอบันได4ขั้น เพื่อสร้างท้องถิ่นให้มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง 
 

1.ต้องกระจายการตัดสินใจไปสู่ท้องถิ่น ลดการกำกับจากส่วนกลางให้น้อยลง ไม่ควรไปแทรกแซง แค่ประสานให้คำแนะนำปล่อยให้เกิดการคิดมากกว่า การสั่งการจากส่วนกลาง
2.จัดการงบประมาณใหม่ ไม่ใช่กระจุกแค่ส่วนกลาง
3.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบพิเศษ 
4.การหารายได้เข้าสู่ท้องถิ่น ส่งเสริมให้ท้องถิ่นเก็บภาษีท้องถิ่น โดยไม่ได้ไปแย่งรายได้เดิมจากส่วนกลาง 

นอกจากนี้ต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวในส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้เรากำลังคิด ที่อาจจะส่งเสริมไฟฟ้าท้องถิ่น เพื่อปลดแอกไฟฟ้า ไม่ให้นายทุนส่วนกลางจัดการอย่างเดียว เราเชื่อมั่นการกระจายอำนาจ เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยทำให้ประเทศมั่งคั่ง ประชาชนมั่นคง