posttoday

เลือกตั้ง66: เนชั่น จัดสัมนาเปิดวิชั่นพรรคการเมืองกระจายอำนาจท้องถิ่น

22 มีนาคม 2566

เริ่มแล้ว เวทีเนชั่น จัดสัมนา ท้องถิ่นมั่งคั่ง ประเทศมั่นคง 8 ตัวแทนพรรคการเมือง ร่วมแสดงวิสัยทัศน์นำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

ที่โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กทม.เนชั่นกรุ๊ปและกรุงเทพธุรกิจ สมาคมสันนิบาตเทศบาล ร่วมจัดสัมนา ท้องถิ่น มั่งคั่ง ประเทศมั่นคง ที่ให้แกนนำ ตัวแทนพรรคการเมืองร่วมนำเสนอนโยบายการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

นายสมชาย มีเสน รองประธานกรรมการบริหารเนชั่นกรุ๊ป กล่าวต้อนรับว่า การจัดสัมนาครั้งนี้ เพื่อให้แต่ละพรรคการเมืองนำเสนอว่ามีแนวทาง นโยบายในการกระจายอำนาจอย่างไร นอกจากนี้ เพื่อให้พรรคการเมืองตอบคำถาม ประกอบการตัดสินใจของประชาชน โดยการจัดสัมนาครั้งนี้ ประชาชนจะได้รับทราบว่า แต่ละพรรคมีแนวทางอย่างไรบ้าง ประกอบการพิจารณาในวันเลือกตั้งวันที่ 14พ.ค. 2566 ขณะเดียวกัน เนชั่นกรุ๊ปยังจัดเวทีดีเบตพรรคการเมือง วันที่25มี.ค.2566จ.สงขลา 8เม.ย.2566ชลบุรี 22เม.ย.2566เชียงใหม่ และ ปิดเวทีลานไอคอนสยาม 11พ.ค.2566 ที่จะให้เป็นเวทีเฉพาะของแคนดิเดตนายกฯเท่านั้น มาคุย หากแคนดิเดตนายกฯไม่มา เราขออนุญาตที่จะไม่ให้ขึ้นเวที 

นายสมชาย รังสิวัฒนศักดิ์ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากรัฐธรรมนูญ2560 ไม่มีแผนขั้นตอนกระจายอำนาจ เป็นการรวมศูนย์อำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง การกำหนดนโยบาย เหมือนการตัดเสื้อไซส์เดียวกันให้คนทั้งประเทศใส่ ปัญหาท้องถิ่นแต่ละพื้นที่แตกต่างกันไป การจัดเวทีครั้งนี้ หากผ่านโหมดเลือกตั้งไปแล้ว แต่ละพรรคจะทำอะไรให้ท้องถิ่นบ้าง แม้ขณะนี้มีการกระจายอำนาจ แต่งบประมาณกลับไม่ได้กระจายออกไปด้วย การทุจริต ไม่ได้เกิดจากองค์กร แต่มาจากบุคคล เราขอเรียกร้องให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลับมาสู่ท้องถิ่น และขอให้ดึงแผนกระจายอำนาจที่เคยทำไว้เมื่อปี2542 กลับมา เพราะมีการระบุแผนงานต่างๆไว้ชัดเจน ขอฝากเรื่องดังกล่าวไปถึง ตัวแทนพรรคการเมือง8พรรคนี้ด้วย 
 

นายสมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย(ทีดีอาร์ไอ) กล่าวว่า เห็นด้วยกับการกระจายอำนาจ ไม่ว่าจะกระจายอำนาจทางการเมืองหรือการคลัง มีทั้งการกระจายไปสู่ข้างนอก หรือดึงเข้า ซึ่งความจำเป็นที่ต้องกระจายอำนาจ เพราะ มีความเหลื่อมล้ำเชิงพื้นที่ ความยากจนกระจุกตัว ความยากจนเรื้อรัง ฝากความหวังให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาคน เพื่อเพิ่มศักยภาพทั้งด้านการศึกษา แรงงาน สาธารณสุข เป็นต้น และหวังให้รัฐบาลส่วนท้องถิ่น ทำงานอย่างบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน เชื่อว่า หากให้ท้องถิ่นจัดการจะมีการจัดสรรงบประมาณได้โดนใจประชาชนมากกว่า