posttoday

เลือกตั้ง66:ครม.ประยุทธ์ ทิ้งทวน เปิด 5 หน่วยงาน-กระทรวง รับงบอู้ฟู่

15 มีนาคม 2566

เปิด 5 หน่วยงาน-กระทรวง รับงบ อู้ฟู่ ครม.ทิ้งทวนเท 1.7แสนล้าน บมจ.โทรคมนาคม 6 หมื่นล้าน เดินหน้าคลื่น 700 MHz กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต.เฮ มหาดไทย เพิ่มค่าตอบแทน ผู้ใช้น้ำมันดีเซล ยิ้ม รัฐควัก 2 หมื่นล้าน ลดน้ำมันดีเซล กองทุนหมู่บ้าน โคล้านตัวได้ด้วย ประยุทธ์ จัดให้

การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ว่ากันว่า เป็นการประชุมครั้งสุดท้าย รัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา วาระการประชุมมากว่า 100 วาระ  ประชุมยาวนานกว่า 7 ชั่วโมง ประเด็น ขออนุมัติผลการคัดเลือกบริษัทเอกชน โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ครม.ไม่กล้าลุยไฟ ขอถอนวาระออกไป เจอทั้งกระแสสังคม การเมือง วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่ชอบมาพากล ยังไม่ได้ข้อยุติในชั้นศาล ผลสุดท้าย ครม.ขอโยนให้รัฐบาลใหม่ ทำหน้าที่พิจารณา
 

วาระร้อน ถูกถอนออกไป เมื่อไปดู วาระเรื่องอื่นๆ ครม.มีทั้งให้ความเห็นชอบ อนุมัติ วงเงินงบประมาณกว่า 1.73แสนล้านบาท ไปดูในรายละเอียด แต่ละโครงการ กระจายกันไปแต่ละกระทรวง มีรัฐมนตรี จากพรรคการเมืองกำลังแข่งขัน ช่วงชิงความได้เปรียบ อาจถูกนำไปต่อยอดทางการเมือง ผ่านสมรภูมิเลือกตั้ง2566 ที่กำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้
 

โพสต์ทูเดย์ออนไลน์ เกาะติดรายละเอียด การอนุมัติให้แต่ละกระทรวง หน่วยงาน จัด5อันดับน่าสนใจ ได้รับงบประมาณ ระดับพันล้าน ไปจน หลายหมื่นล้านบาท 

1.ครม.เห็นชอบ ให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) ดำเนินโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G/5G บนคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์(MHz) โดยโครงการนี้  บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ จะนำคลื่นความถี่ 700 MHz ที่ได้จากการประมูลมาให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ โดยใช้เทคโนโลยี 4G/5G ให้ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศ สามารถพัฒนาบริการใหม่ๆ ตอบสนองความต้องการของตลาด รองรับผู้ใช้บริการรายเดิมบนคลื่น 850 MHz, 2100 MHz และ 2300 MHz ที่สิทธิการใช้คลื่นของ บจม.โทรคมนาคมกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 3 ส.ค. 68 รวมถึงเพิ่มจำนวนผู้ใช้รายใหม่ๆ ตามแผนการตลาด และเป็นการวางพื้นฐานสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

กรอบวงเงินตามโครงการทั้งสิ้น 61,628  ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 ปี คาดว่าจะเริ่มเปิดบริการได้ภายในปี 66 เป็นต้นไป

บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) 'ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์' เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากพรรคพลังประชารัฐ กำกับดูแล ชัยวุฒิ แม้จะมีความสนิทสนม พล.อ.ประยุทธ์ แต่ในวันนี้ยืนยันชัดเจนจะไปต่อกับ พรรคพลังประชารัฐ มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรค โดยชัยวุฒิ บทบาทในพรรคไม่ธรรมดา ได้รับมอบหมายให้ดูกลุ่มส.ส.หลายคน ในหลายจังหวัด  
เลือกตั้ง66:ครม.ประยุทธ์ ทิ้งทวน เปิด 5 หน่วยงาน-กระทรวง รับงบอู้ฟู่
 

2.ครม.อนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)  ดำเนินโครงการทางพิเศษฉลองรัชส่วนต่อขยาย (ช่วงจตุโชติ-ถนนลำลูกกา) ระยะทาง 16.21 กม. เพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่กทม. และจังหวัดใกล้เคียง ช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดบนถนนรังสิต-นครนายก และโครงข่ายถนนโดยรอบ เพิ่มทางเลือกการเดินทางของประชาชนระหว่างจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าสู่กรุงเทพฯชั้นใน 

โครงการนี้ มีมูลค่าการลงทุน 24,060.04 ล้านบาท

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ. )เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม มี 'ศักดิ์สยาม ชิดชอบ' รมว.คมนาคม และเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย เคยกำกับดูแล ทั้งการท่าอากาศยาน การทาง การก่อสร้างถนนหนทางต่างๆ แม้ก่อนหน้า วันที่3มี.ค.นายศักดิ์สยาม จะเพิ่งถูกศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมา ประเด็นความเป็นรัฐมนตรี จะต้องสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบ มาตรา 187 หรือไม่   

3.ครม.อนุมัติการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่อัตรา 5 บาทต่อลิตรต่อไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่สิ้นสุดระยะเวลาการลดภาษีวันที่ 20 พ.ค. 2566 เปลี่ยนไปจนถึงวันที่ 20 ก.ค. 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ลดผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและภาคธุรกิจจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่ยังคงผันผวน การลดอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ช่วยรักษาระดับราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลในประเทศซึ่งเป็นต้นทุนในภาคส่วนต่างๆ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำไม่ให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วหรือในระดับที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ  

ระยะเวลาการดำเนินการในวงรอบ2เดือน แม้รัฐจะสูญเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านบาท แต่สำหรับผู้ใช้น้ำมันดีเซล คงพอใจในการขยายเวลาต่อไปแน่นอน 

กระทรวงการคลัง เป็นโควตากลาง 'อาคม เติมพิทยาไพสิฐ' เป็นรมว.คลัง กำกับดูแลกรมสรรพสามิต นายอาคม ได้รับการทาบทามมาเป็นรัฐมนตรี ยังไม่มีทีท่า จะไปร่วมงานการเมืองกับพรรคการเมืองใด ผลจากการอนุมัติ ทิ้งทวนวงเงิน 2หมื่นล้านบาท พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล และรัฐมนตรี ร่วมประชุม ต่างได้ใจ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้น้ำมันดีเซลไปด้วยกัน

4. ครม.อนุมัติเพิ่มเงินค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ รวมทั้ง ผู้บริหารและสมาชิก อบต. รวมกว่า 1.85 หมื่นล้านบาท โดยให้จ่ายค่าตอบแทนตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนใหม่ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

'พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา' รมว.มหาดไทย กำกับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ทำงานใกล้ชิดทั้งกับประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายความมั่นคง พล.อ.อนุพงษ์  ไม่เคยถูกปรับโยก ปรับย้าย จากเก้าอี้ รมว.มหาดไทย เป็นหนึ่งในแกนนำอำนาจกลุ่ม3ป. สมัยยังเป็นทหาร จนเข้าสู่เวทีทางด้านบริหาร งานภาคการเมือง แม้พล.อ.อนุพงษ์ จะไม่ไปต่อทางการเมือง แต่ในวงในการเมืองรู้ดี พล.อ.อนุพงษ์ แนบแน่นกับ พล.อ.ประยุทธ์ อย่างยิ่ง

5.ครม.เห็นชอบหลักการโครงการโคล้านครอบครัว วงเงิน 5,000 ล้านบาท โดยรัฐจะชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงิน (ธ.ก.ส.) อัตราร้อยละ 4 ต่อปี วงเงิน  600 ล้านบาท ในปีแรกให้ใช้งบประมาณจากโครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ระยะที่ 3 จำนวน 350  ล้านบาท เพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้กับสถาบันการเงิน ภายในวงเงิน 200 ล้านบาทและงบบริหารโครงการ ภายในวงเงิน 150  ล้านบาท และให้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยต้นทุนการเงินให้สถาบันการเงินในปีที่ 2-4 ภายในวงเงิน 400  ล้านบาท  โดยกลุ้มเป้าหมายคือ กองทุนหมู่บ้านฯ จำนวน  79,610 กองทุน

สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นหน่วยงานประเภทองค์การมหาชนอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี วัตถุประสงค์หลัก การตั้งกองทุนหมู่บ้าน เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศสามารถเสริมสร้างกระบวนการพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง พล.อ.ประยุทธ์ ในฐานะนายกรัฐมนตรี และว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พรรครวมไทยสร้างชาติ นั่งเป็นหัวโต๊ะประชุมครม.และให้ความเห็นชอบ กระจายงบทิ้งทวนไปยัง กองทุนหมู่บ้านที่มีมากกว่า 7.9 กองทุนที่ได้รับประโยชน์ ในไปใช้ในชุมชนต่อไป 

เป็นเพียงบางส่วน ครม.อนุมัติ ให้ความเห็นชอบ ครอบคลุมไปถึง ประชาชนแทบทุกกลุ่ม กลุ่มผู้ใช้น้ำมันดีเซล กองทุนหมู่บ้านที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ หรือแม้แต่ เจ้าหน้าที่รัฐ ฝ่ายปกครอง ที่ถือเป็น กลไกลสำคัญต่อการเลือกตั้ง2566  ยังมีอีกหลายหน่วยงาน หลายกระทรวง ได้รับอานิสงส์ผลพลอยได้ ครม.เห็นชอบโครงการประกันรายได้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 65/66 และมาตรการคู่ขนานสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ วงเงินสินเชื่อ วงเงินรวม 1,716.10 ล้านบาท ตามที่ กระทรวงพาณิชย์เสนอ มี รัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยมาจาก พรรคประชาธิปัตย์ 
 

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงิน สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในพื้นที่เจ้าพระยาใหญ่ในปี พ.ศ.2566 จำนวน 84 รายการ ภายใต้กรอบวงเงิน 723.5419 ล้านบาท ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ(สนทช.) ภายใต้การกำกับดูแล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี 

"การเลือกตั้ง2566 กำลังจะเดินทางมาถึงในอีกไม่กี่เดือน ผลพวงจาก ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดส่งท้าย ทิ้งทวน อนุมัติ เห็นชอบ งบประมาณ ไปยังหน่วยงาน กระทรวงที่รัฐมนตรี จากพรรคการเมืองต่างๆกำกับดูแล เชื่อได้ว่า คงจะถูกนำไปต่อยอดในทางการเมือง แปรเปลี่ยนเป็น คะแนนเสียง ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างแน่นอน"