posttoday

เกาะติดการเมือง เลือกตั้ง66 หมอระวีจัดปราศรัยเคลื่อนที่แนะนำตัวชาวกทม.

07 มีนาคม 2566

พรรคพลังธรรมใหม่ รณรงค์เลือกตั้ง66 จัดปราศรัยเคลื่อนที่จากอนุสาวรีย์ชัยฯถึงวงเวียนใหญ่ พรรคพลังเปิดสาขาที่4ภาคใต้ ปชป.ส่งผู้สมัครส.ส.กทม.33เขต กกต.เคาะวงเงินสำหรับพรรคการเมืองใช้จ่ายเลือกตั้ง66

นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า พรรคเตรียมจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง วันที่ 9 มีนาคม 2566 หัวข้อ ทุบหม้อข้าวหม้อแกง เสมือนสมัยพระเจ้าตากสินเข้าตีเมืองจันทร์ ด้วยขบวนรถมอเตอร์ไซค์ และรถชนิดอื่น ๆ กว่า 100 คัน ปราศรัยไปบนท้องถนน เริ่มตั้งแต่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เวลา 9.00 น.และเคลื่อนขบวนในเวลา10.00 น. โดยขบวนผ่านไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย และมีจุดหมายที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ แม้จะเป็นพรรคการเมืองขนาดเล็ก ไม่มีบิ๊กเนม หรือนายทุน แต่พลังธรรมใหม่มีความตั้งใจที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง โฆษกพรรคพลัง เผยว่า พรรคได้จัดประชุมจัดตั้งสาขาภาคใต้  เป็นสาขาลำดับที่ 4 จังหวัดชุมพร โดยมีกรรมการสาขา 8 คน ได้แก่ นางชุตินันท์ เตชะวิทย์ หัวหน้าสาขา นายวิโรจน์ สุขยุพักต์ รองหัวหน้าสาขา นางจิรภรณ์ อ้นทอง เลขานุการ นายสุวิทย์ ดำชาวเกาะ ผู้ช่วยเลขานุการ นายวชิรวิชญ์ ชุมนุม เหรัญญิกสาขา นางสาวสุภาพร เกตุประทุม นายทะเบียนสาขา นายอำนาจ เพชรนาจักร กรรมการสาขาคนที่ 1 และนายประสาท ศิริสังข์ กรรมการสาขาคนที่ 2 หลังจากนี้ นายชัยยพล พสุรัตน์บรรจง หัวหน้าพรรคพลัง จะเสนอรายละเอียดต่อ กกต.และประกาศสาขาภาคใต้เป็นสาขาของพรรคพลังต่อไป

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทวงพาณิชย์กล่าวระหว่าง เปิดตัว 33 ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์  ภายใต้งาน “ประชาธิปัตย์ = ประชาชน DEM FOR ALL”
ย้ำอุดมการณ์ไม่เคยเปลี่ยน ชู 3 จุดยืน ประชาธิปไตยสุจริต- ท้องอิ่ม สนับสนุนแก้รธน.ทั้งฉบับ ไม่แตะหมวดสถาบันกษัตริย์ ไม่แก้ม.112 ประกาศ ล้าง ”ธนกิจการเมือง”เพราะคือต้นตอของการถอนทุนคืน นี่คือต้นตอของการทุจริตคอรัปชั่น และนี่คือต้นตอของการนำประเทศและประชาธิปไตยไปสู่หายนะ 

คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เคาะจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง66 กรณีที่เป็นการเลือกตั้งทั่วไป เพราะยุบสภาใช้จ่ายไม่เกิน 1.9ล้านบาท พรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อกรณีเลือกตั้งทั่วไปเพราะครบกำหนดอายุสภาใช้จ่ายไม่เกิน 163 ล้านบาท แต่หากยุบสภาใช้จ่ายไม่เกิน 44ล้านบาท  ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ใช้จ่ายไปเพื่อการเลือกตั้งให้นับรวมเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคการเมืองด้วย

ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขต ใช้จ่ายในการเลือกตั้งใหม่ ในเขตเลือกตั้งที่ต้องดำเนินการรับสมัครไม่เกินคนละ 9แสน5หมื่นบาท เขตเลือกตั้งที่ไม่ต้องดำเนินการรับสมัครใหม่ใช้จ่าย ไม่เกินคนละ6แสน3หมื่นบาท แต่หากเขตเลือกตั้งใด ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นส.ส. และต้องรับสมัครผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ใหม่ ต้องใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกินคนละ 9แสนห้าหมื่นบาทถ้วน และกรณีที่มีการประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว และมีเหตุให้ต้องมีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ใช้จ่ายในการเลือกตั้งไม่เกิน 1ล้าน9แสนบาทถ้วน