logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด

"ไทย-ซาอุฯ"ร่วมมือด้านกีฬาหลังฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต

09 พฤษภาคม 2565

รองนายกฯ รับเสด็จฯเจ้าชายซาอุดีอาระเบีย สานต่อความร่วมมือด้านกีฬาของสองประเทศย้ำไทยพร้อมริเริ่มความร่วมมือทุกด้านหลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต

เมื่อวันที่ 9 พ.ค.พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ และผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จฯ เจ้าชาย Fahad Bin Jalawi Al Saud รองประธาน และเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิก แห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเสด็จฯเยือนไทย เพื่อเข้าชมการแข่งขันแบตมินตันรายการ โทมัส แอนด์ อูเบอร์ คับ ไฟนอล 2022

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้แสดงความชื่นชมพระองค์ในบทบาทที่ช่วยส่งเสริมการกีฬาของซาอุดีอาระเบียระดับนานาชาติ และได้ผลักดันให้ซาอุดีอาระเบียเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2034 ด้วยวิสัยทัศน์ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เน้นความยั่งยืน รวมทั้งได้ กล่าวถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือกันอย่างแข็งขันในหลายระดับ หลังการฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต โดยรัฐบาลหวังว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ จะมีพลวัตมากยิ่งขึ้น ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว พลังงานและความมั่นคง

"ไทย-ซาอุฯ"ร่วมมือด้านกีฬาหลังฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต

พล.อ.ประวิตร กล่าวชื่นชมวิสัยทัศน์ซาอุดีอาระเบีย 2030 ที่มีเป้าหมายผลักดันประเทศเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศและศูนย์กลางกีฬาระดับโลก และผู้นำเทคโนโลยีด้านพลังงานสะอาด โดยรัฐบาลไทย ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ยินดีริเริ่มความร่วมมือด้านการกีฬากับซาอุดีอาระเบีย ในการพัฒนาบุคลากรและประสบการณ์ด้านการกีฬาที่เป็นประโยช์ร่วมกัน และพร้อมร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาทั้งพลังงานน้ำมันและพลังงานสะอาด โดยประเทศไทยมีความพร้อมในนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และพื้นที่ EEC พร้อมสนับสนุนรองรับการแสวงโอกาสการลงทุนของซาอุดีอาระเบีย

เจ้าชาย Fahad Bin Jalawi Al Saud กล่าวแสดงความยินดีกับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ และขอบคุณในความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน โดยซาอุดีอาระเบีย พร้อมลงนามความร่วมมือด้านกีฬาร่วมกับไทยในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ พัฒนาเยาวชนและบุคลากรด้านกีฬาไปด้วยกัน ซึ่งจะส่งคณะทำงานมาสานต่อการลงนามความร่วมมือโดยเร็ว และหวังว่าไทยจะสนับสนุนส่งทีมงานไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการแข่งขัน เอเชียน อินดอร์ แอนด์ มาเชียล-อาร์ต 2025 และเอเชี่ยนเกมส์ 2034 ร่วมกัน ทั้งนี้ ซาอุดีอาระเบียพร้อมสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และยินดีเปิดความร่วมมือด้านต่างๆ และขอเชิญ คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เยือนซาอุดีอาระเบียในโอกาสต่อไป

"ไทย-ซาอุฯ"ร่วมมือด้านกีฬาหลังฟื้นฟูความสัมพันธ์ทางการทูต