สรุปเหรียญกว่างโจวเกมส์ 17 พ.ย.

  • วันที่ 17 พ.ย. 2553 เวลา 22:19 น.

สรุปเหรียญกว่างโจวเกมส์ วันที่ 17 พ.ย.

อันดับ

ประเทศ

ทอง

เงิน

ทองแดง

รวม

1.

จีน

97

39

36

172

2.

เกาหลีใต้

29

29

31

82

3.

ญี่ปุ่น

17

41

35

93

4.

เกาหลีเหนือ

5

7

10

22

5.

อิหร่าน

5

4

8

17

6.

ไต้หวัน

4

5

16

25

7.

อุซเบกิสถาน

3

8

8

19

8.

ฮ่องกง

3

6

4

13

9.

มาเลเซีย

3

3

4

10

10.

คาซักสถาน

2

6

11

19

11.

อินเดีย

1

5

7

13

12.

มาเก๊า

1

1

0

2

13.

ฟิลิปปินส์

1

0

4

5

14.

เวียดนาม

0

7

10

17

15

สิงคโปร์

0

4

2

6

16.

ไทย

0

3

9

12

17.

อินโดนีเซีย

0

2

8

10

18.

มองโกเลีย

0

2

6

8

19.

พม่า

0

2

1

3

20.

ปากีสถาน

0

1

1

2

21.

คูเวต

0

1

0

1

22.

จอร์แดน

0

1

0

1

23.

ลาว

0

0

2

2

24

ทาจิสถาน

0

0

1

1

ข่าวอื่นๆ