50 ประเทศยกทัพยิ่งใหญ่ร่วมมหกรรมศิลปะการต่อสู้ฯ

  • วันที่ 12 มี.ค. 2562 เวลา 15:27 น.

50 ประเทศยกทัพยิ่งใหญ่ร่วมมหกรรมศิลปะการต่อสู้ฯ

นักมวยไทยทั่วโลกกว่า 1500 คน ร่วม"มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ 4"

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม, กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สมาคมครูมวยไทย กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า MBK Center โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ผนึกกำลังจัด "มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติครั้งที่ 4" ระหว่างวันที่ 8-17 มี.ค.นี้บริเวณอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ และหลั่งไหลร่วมงานประวัติศาสตร์ "ไหว้ครูมวยไทยโลกครั้งที่15" มากกว่า 50 ประเทศ เกิน 1,500 คน

น.ต. วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ "มหกรรมศิลปะการต่อสู้เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 4" พร้อมด้วย เกริกพันธุ์ ฤกษ์จำนง เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงการต่างประเทศ , ชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย , ดร.กว้าง รอบคอบ อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา , นริส สิงหวังชา นายกสมาคมกีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย ฯลฯ ซึ่งมีสมาขิกร่วมงานพิธีเปิด 48 ประเทศ รวมนักกีฬามากกว่า 850 คน โดยคาดว่าถึงวันไหว้ครูมวยไทยโลก 17 มี.ค.นี้ ที่อุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา จะมีผู้ร่วมงานกว่า 50 ประเทศ เกิน 1,500 คน

ความสำเร็จของการจัดงาน มหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ เมื่อครั้งที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมในกิจกรรมมากกว่า 1,200 คน หรือมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ส่งผลให้เกิดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวเอกลักษณ์ไทยสู่นานาชาติ ครั้งที่ 4 วันที่ 8 - 17 มี.ค.62 โดยงานมหกรรมนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-17 มี.ค.62 บริเวณหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวสู่นานาชาติ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นการอนุรักษ์ไว้ ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างรายได้สู่ประเทศไทย รวมถึงเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ ที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬาในอนาคต ทางสมาคมตั้งเป้าหมายว่าจะต้องทำให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางในการจัดงานมหกรรมศิลปะการต่อสู้ของโลกให้ได้

สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ มีการแข่งขันมวยไทย , ดาบไทย , ประกวดคีตะมวยไทย, การอบรมศิลปะมวยไทย , แม่ไม้มวยไทย, มวยโบราณ, ร่ายรำไหว้ครู ทดสอบสมรรถนะร่างกาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่และพัฒนาศิลปะการต่อสู้ อีกประการหนึ่ง ทางสมาคมครูมวยไทย จะนำนักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดเข้าร่วมในพิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 15 บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 17 มี.ค.นี้ วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักกีฬาไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครูรวมถึงการตระหนักว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของการเรียนมวยไทยต้องมาร่วมพิธีไหว้ครูที่ประเทศไทย

 

 

ข่าวอื่นๆ