ชูชลบุรีเมืองกีฬาเปิดยิมเนเซียม4,000ที่นั่ง

  • วันที่ 27 ก.ค. 2556 เวลา 19:36 น.

ชูชลบุรีเมืองกีฬาเปิดยิมเนเซียม4,000ที่นั่ง

"สนธยา" เปิดยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง มูลค่า 88.1 ล้านบาท ตั้งธงชลบุรีเมืองกีฬาในอนาคต

ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมด้วยนายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการเปิดอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองชลบุรี หรือ ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง มูลค่า 88,105,600 บาท ซึ่งได้มีการดำเนินการก่อสร้างตามแบบแปลนของการกีฬาแห่งประเทศไทย บริเวณตรงข้ามสนามหน้าอำเภอเมืองชลบุรี  เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กีฬาในชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้ออกกำลังกาย ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับคำว่า “เมืองชล คนกีฬา”

นายสนธยา คุณปลื้ม รมว.วัฒธรรม กล่าวว่า สำหรับจังหวัดชลบุรีถือว่าเป็นจังหวัดหนึ่งที่ผู้บริหารตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงระดับบน ทุกคนมีจุดประสงค์เดียวกันคือต้องการที่จะสนับสนุนให้จังหวัดชลบุรีเป็นเมืองแห่งนักกีฬา โดยจะสังเกตได้ว่า จังหวัดชลบุรีประสบความสำเร็จและมีบุคลากรทางด้านการกีฬาเพื่อขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของประชาชน และจากผลการตรวจสอบข้อมูลพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจที่ทางภาคส่วนต่างๆสนับสนุนทางด้านการกีฬาและเชื่อว่าในไม่ช้า จังหวัดชลบุรีจะอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความก้าวหน้าทางด้านกีฬาอย่างสูงสุดในอนาคต

ข่าวอื่นๆ