รวย

การวางแผนเกษียณสำหรับบุคคลธรรมดา

การวางแผนเกษียณ เพื่อให้มีเงินพอใช้โดยที่ชีวิตไม่ผิดปกติไปจากช่วงที่ทำงาน ยังเป็นเรื่องที่คนไทยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว ในขณะที่มาตรการของรัฐบาลส่วนใหญ่เป็นการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อสร้างการตื่นตัว แต่จับต้องได้ยากและไม่ครอบคลุมวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ของคน ที่มีเกิด ใช้ชีวิต แก่ เจ็บ พิการ และตาย

เรื่องที่มีการพูดถึงกันมากและจับต้องได้ คือ การส่งเสริมด้านการหาเงินด้วยการลงทุนเพียงด้านเดียว แต่ยังขาดเรื่องการปกป้องความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในวงจรชีวิต

ต้องวางยุทธศาสตร์

สมโพชน์ เกียรติไกลวัล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) กล่าวว่า สังคมผู้สูงอายุ หรือยุคที่คนไทยจะมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปเพิ่มเป็น 14 ล้านคน ในปี 2565 โดยผลการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินจากหลายค่ายมองว่า ในผู้สูงอายุ 10 คน จะมีคนที่มีเงินออมดูแลตัวเองได้ประมาณ 4 คน จากคนที่รวยอยู่แล้ว ข้าราชการบำนาญ และคนที่เตรียมตัวมาดี อีก 6 คน เงินออมไม่พอ

เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องให้ข้อมูลสังคมได้ตื่นตัว และรัฐบาล นอกจากจะนึกถึงปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว จะต้องนึกถึงเรื่องการวางแผนเกษียณของคนในอนาคตว่าเป็นเรื่องจำเป็น

หากประเทศไทยมีการเตรียมตัวรับมือกับชีวิตหลังอายุ 60 ปี ช้าเท่าไหร่ สิ่งที่ตามมาคือ ความเสี่ยงของภาครัฐ และความเสี่ยงของคนไทยเอง ที่ต้องมีคนสูงวัย 7-8 ล้านคน ที่จะอยู่กับช่วงเวลาที่ยากลำบาก เพราะเมื่ออายุ 60 ปี เกษียณการทำงานแล้ว เป็นวัยที่อยู่ในจุดที่ต้องใช้แต่เงิน โอกาสที่จะทำงานหาเงินหารายได้มีน้อยมาก แต่ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเกิดขึ้นทุกวัน ปัญหาสุขภาพเสื่อมถอยเกิดการเจ็บป่วยบ่อย

ขณะที่ไม่สามารถพึ่งพาครอบครัวได้เหมือนสมัยก่อน เพราะทุกวันนี้สังคมไทยกลายเป็นครอบครัวเล็ก ประกอบกับยังติดกับดักรายได้ปานกลาง ทำให้ไม่มีรายได้มากพอในการเลี้ยงดูผู้สูงวัยในบ้านได้อย่างทั่วถึง

เป็นปัญหาที่เหมือนเป็นห่วงโซ่ที่จะผูกพันไปถึงรัฐบาลในอนาคต ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ รัฐบาลจะต้องเริ่มคิดอย่างเป็นรูปธรรมว่าจะช่วยคนที่จะเกษียณอายุการทำงานในปัจจุบัน และจะเกษียณอายุในอนาคตอย่างไร ให้อยู่รอดได้อย่างไม่ยากลำบากมากนัก และจะเพิ่มจำนวนประชาชนที่สามารถดูแลตัวเองหลังเกษียณได้อย่างไร

ประกันจำเป็น

สมโพชน์ กล่าวว่า ประกันชีวิต ประกันภัย เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การวางแผนเกษียณสำหรับบุคคลธรรมดา ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นมาก เพราะครอบคลุมถึงเรื่องการออมเงิน การเกิด การเจ็บป่วย อุบัติเหตุ พิการ และการเสียชีวิต

จำเป็นต้องกันเงินก้อนหนึ่งออกมาก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อนำไปสร้างเงินออมหลังเกษียณและบริหารความเสี่ยงในชีวิต หากไม่สามารถวางแผนเป็นรายปี ก็สามารถวางแผนเป็นรายเดือน เพื่อไม่ให้เป็นภาระของตัวเอง และไม่เป็นภาระของครอบครัว และยังสามารถใช้ชีวิตได้ท่ามกลางความเย้ายวนของความอยากต่างๆ ไม่ว่าจะอยากเที่ยว อยากกิน หรือ ใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อสนองความต้องการส่วนตัว

ขณะที่การลงทุนก็ควรวางแผนให้เหมาะสม ซึ่งการวางแผนเกษียณระยะยาว ควรจะแยกออกมาจากความเสี่ยงอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่า เงินก้อนนั้นจะปลอดภัย ไม่เสียหาย

ในส่วนของบริษัทฯ เห็นความสำคัญเรื่องการวางแผนเกษียณและรณรงค์เรื่องนี้มาร่วม 10 ปี เพราะบริษัทแม่มีประสบการณ์จากสังคมผู้สูงอายุในญี่ปุ่น จึงเข้าใจว่าการที่จะทำให้การเก็บเงินให้ไปถึงเป้าหมายจะต้องทำให้ครบรอบด้าน ยกตัวอย่าง แบบสมาร์ท แพลนนิ่ง 800 ที่จ่ายถึงอายุ 60 คุ้มครองถึงอายุ 90 หลังอายุ 60 ปีจะได้เงินคืนทุกปีจนถึงอายุ 90

กรณีผู้ชายอายุ 35 ปีที่เป็นวัยการมีครอบครัวเล็กๆ จะใช้เงินเดือนละ 5,300 บาท/เดือน จะสามารถบริหารความเสี่ยงในชีวิตได้ ถึง 6 เรื่อง เป็นทั้งการออมเงิน การประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันโรคร้ายแรง ประกันอุบัติเหตุ และคุ้มครองทุพพลภาพ

ทั้งนี้ เงิน 5,300 บาท จะถูกนำไปซื้อประกันชีวิต ซึ่งเป็นสัญญาหลัก 4,060 บาท ได้รับความคุ้มครอง 4 แสนบาท ซื้อความคุ้มครองชีวิตแบบชั่วระยะเวลา 274 บาท โดยเงินก้อนนี้จะไม่ได้คืน จึงทำให้ได้ความคุ้มครองสูงถึง 4 แสนบาท ซื้อประกันสุขภาพ 507 บาท โดยจะได้ค่าห้องวันละ 3,000 บาท และความคุ้มครองอื่นๆ ตามเงื่อนไข ซื้อความคุ้มครองโรคร้ายแรง 161 บาท ได้รับความคุ้มครอง 4 แสนบาท ซื้อประกันอุบัติเหตุ 254 บาท จะได้รับความคุ้มครอง 4 แสนบาท และซื้อความคุ้มครองจากการเป็นคนพิการถาวรแต่ยังได้รับความคุ้มครองชีวิตจนครบสัญญา 44 บาท จะได้รับความคุ้มครอง 4 แสนบาท

กรณีเสียชีวิตในปีแรกจากอุบัติเหตุ จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 1.6 ล้านบาท ถ้าเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงจะได้รับ 1.2 ล้านบาท แต่หลังจากปีที่ 3 ขึ้นไป ถ้าเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจะได้รับเงิน 2 ล้านบาท เพราะความคุ้มครองชีวิตจะเพิ่มอีก 4 แสนบาท ถ้าเสียชีวิตจากโรคร้ายแรง จะได้รับเงิน 1.6 ล้านบาท โดยโรคร้ายแรงระยะเริ่มต้นจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ทันที หรือถ้าเข้าไปนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก็จะได้รับความคุ้มครองตามแผนค่าห้อง 3,000 บาทและความคุ้มครองอื่นๆ ตามเงื่อนไข

นับจากครบอายุ 60 ปี จะได้เงินคืนปีละ 6 หมื่นบาท เฉลี่ยเดือนละ 5,000 บาท จนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งครบอายุ 90 นี้จะได้เงินคืนอีกประมาณ 1.4 ล้านบาท

"ด้วยเงิน 5,300 บาทต่อเดือน ได้รับความคุ้มครองครอบคลุมความเสี่ยงที่เราจะต้องเจอในชีวิตจริงๆ และได้ออมเงินด้วย หากใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัด การมีรายได้เดือนละ 5,000 บาทถือว่าอยู่ได้ เพราะอาหารบางอย่างปลูกเอง ทำเองได้ ซึ่งมีเพียงบริษัทประกันชีวิตเท่านั้นที่สามารถทำผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้ และมีแต่บริษัทที่มีความพร้อมเท่านั้นถึงกล้าออกผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ซึ่งตอนนี้กำลังขายดีมาก และสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันชีวิตได้ 1 แสนบาท และเบี้ยประกันสุขภาพอีก 1.5 หมื่นบาท" สมโพชน์ กล่าว

สมโพชน์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องหารูปแบบให้ประชาชนบุคคลธรรมดา ระดับชาวบ้าน หรือมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้ระดับปานกลาง สามารถมีเงินออมใช้หลังเกษียณและดำเนินชีวิตได้โดยไม่ผิดปกติมากเกินไป

ทั้งนี้ จะต้องทำให้ประชาชนเห็นความสำคัญว่า ถ้าไม่เตรียมตัวเรื่องการวางแผนเกษียณอายุ ในอนาคต ชีวิตจะได้รับความเสี่ยงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่มีใครเลี่ยงเรื่องการแก่ เจ็บป่วย และตายได้

ประโยชน์ร่วม

เมื่อวางแผนเกษียณที่ดีแล้ว จะทำให้ประเทศไทยไม่เป็นภาระในการต้องจัดสรรงบประมาณมาดูแลผู้สูงวัยมาก ในขณะที่ครอบครัวจะได้รับความมั่นคง ไม่มีปัญหาด้านเศรษฐกิจครัวเรือน เพราะทุกวันนี้หาเงินก็ยากอยู่แล้ว หากไม่ได้ทำประกันสุขภาพไว้ เมื่อเจ็บป่วยต้องหาเงินมารักษาตัวเองอีก หากครอบครัวต้องมาสูญเสียกำลังหลักไป ไม่มีใครมารับผิดชอบ

การทำประกันที่ครอบคลุมทุกด้าน ทำให้มีบริษัทประกันชีวิตเข้ามาคุ้มครองความเสียหายทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง

สังคมจะปลอดภัย เพราะถ้าคนมีอยู่มีกิน จะลดปัญหาการโจรกรรม การปล้นจี้ ลดการหลอกลวงคนแก่ ปัญหาสังคมจะน้อย

ในมุมของรัฐบาล ถ้ามองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของประชาชน ไม่ลงมาให้ความสำคัญหรือรับผิดชอบอย่างจริงจังในการทำให้ประชาชนมีการออม การบริหารความเสี่ยงในชีวิต เมื่อประชาชนมุ่งไปใช้สิทธิการรักษาถ้วนหน้า สุดท้ายรัฐบาลจะต้องจัดสรรงบประมาณในการเข้าไปสนับสนุน เข้าทำนองขว้างงูไม่พ้นคอ ไม่สามารถปัดความรับผิดชอบนี้ได้ ไม่ว่าจะรักษาหายหรือไม่หาย

ขณะที่โรงพยาบาลก็สามารถให้บริการผู้ป่วยที่มีกำลังจ่าย ผ่านการทำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ มีรายได้เพิ่มขึ้น และเติบโตต่อไปได้

รัฐต้องสนับสนุน

สมโพชน์ กล่าวว่า รัฐบาลต้องเร่งพัฒนากองทุนที่มีความจำเป็นให้สอดคล้องกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น หลักประกันด้านการเงินยามชราภาพ หลักประกันสุขภาพ ระบบการดูแลผู้สูงอายุช่วงพึ่งพา โดยพิจารณาความซ้ำซ้อน ความครอบคลุม และความเพียงพอในระยะยาว นอกเหนือจากการแก้ปัญหาระยะสั้นที่มีการอุดหนุนเงินแก่ผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ รัฐบาลควรจะเพิ่มลดหย่อนภาษีจากการซื้อประกันสุขภาพของผู้ที่อายุตั้งแต่วัย 60 ปีนี้ขึ้น เพราะเบี้ยจะเพิ่มขึ้นตามวัย ยกตัวอย่าง ผู้ชายวัย 61 ปี ซื้อประกันสุขภาพโตเกียว เฮลธ์ แคร์ แพ็คเกจ วงเงินค่ารักษาพยาบาล 1 ล้านบาท อยู่ที่ 40,081 บาท เนื่องจากอายุมาก ความเสี่ยงเรื่องสุขภาพสูง จำเป็นต้องจ่ายเบี้ยสูง การให้สิทธิลดหย่อน 15,000 บาทต่อปี จึงไม่สมเหตุสมผล

รวมถึงรัฐบาลควรจะออกพันธบัตรระยะยาว 50 ปี หรือ 100 ปีที่มีผลตอบแทนแน่นอน หรือสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์การออมระยะยาวสำหรับบริษัทประกันขีวิต เพื่อให้สอดคล้องกับประกันชีวิตแบบบำนาญที่มีการดูแลประชาชนไปจนถึงอายุ 90 ปี ซึ่งการลงทุนในเรื่องนี้ของรัฐบาล จะเป็นการคืนกลับมาให้กับประชาชนผู้สูงอายุในอนาคต และทำให้ประเทศลดภาระในอนาคตด้วย

"ทุกวันนี้บริษัทประกันชีวิต ไม่อยากขายประกันที่มีลักษณะจ่ายเงินแบบบำนาญ เพราะไม่รู้จะไปลงทุนอะไรให้ได้ผลตอบแทนที่แน่นอน แต่เงินบำนาญที่จ่ายให้ลูกค้าเป็นจำนวนแน่นอน และยังต้องมีการตั้งสำรองเงินกองทุนสูงด้วย ก็มุ่งไปขายประกันชีวิตควบการลงทุน หรือยูนิตลิงค์ ที่ให้ลูกค้ารับความเสี่ยงเอง ซึ่งการออมเพื่อการเกษียณควรจะมีความแน่นอน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินก้อนนี้ปลอดภัย ส่วนการลงทุนก็ควรเป็นอีกก้อนหนึ่ง" สมโพชน์ กล่าว

ทั้งนี้ สมโพชน์ สรุปว่า การบริหารความเสี่ยงในสังคมผู้สูงอายุ การบริหารความเสี่ยงชีวิตหลังเกษียณ และการบริหารความเสี่ยงขณะยังมีชีวิตอยู่ เป็นเรื่องที่เสี่ยงไม่ได้


แนะนำการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

ระยะสั้นค่าเงินภูมิภาคผันผวน ออกเทอมฟันด์ฝากเงินต่างประเทศล็อกผลตอบแทน กระจายความเสี่ยง ยิลด์สูงสุด 2.00% ต่อปี

ทีคิวเอ็มฟันธงปีนี้เบี้ยรถดันโบรกฯโต

ทีคิวเอ็มฟันธงปีนี้เบี้ยรถดันโบรกฯโต

ทีคิวเอ็มคาดประกันภัยรถรุ่งตามยอดขายรถ พร้อมเพิ่มช่องทางขายใหม่ผ่านไลน์

ได้เวลาซิ่งกองทุนลดหย่อนภาษีหุ้นไทยปรับฐานโอกาสซื้อ

ได้เวลาซิ่งกองทุนลดหย่อนภาษีหุ้นไทยปรับฐานโอกาสซื้อ

บอนด์ยิลด์ เพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้ปรับลดลง

วางแผนภาษีที่ดี ดูที่เงินได้ก่อนค่าลดหย่อน

วางแผนภาษีที่ดี ดูที่เงินได้ก่อนค่าลดหย่อน

การวางแผนภาษีจะเป็นฮอท อิชชูในช่วงใกล้สิ้นปีเสมอ