รวย

วางแผนชีวิต เสี่ยงไม่ได้ รับเงินต้น/ผลตอบแทนชัวร์

เรื่อง วารุณี อินวันนา

เพราะชีวิตคนเรา "เสี่ยงไม่ได้" จึงต้องวางแผนให้ดี และต้องมีส่วนหนึ่งที่สามารถสร้างความมั่นคงให้ชีวิต เพิ่มความมั่งคั่งเมื่อเวลายาวนานขึ้น และถึงวัยที่ต้องใช้เงิน จะต้องได้รับเงินต้นเต็มๆ พร้อมผลตอบแทนชัวร์ๆ

ส่วนหนึ่งที่ว่ามาข้างต้น ต้องยกให้ "ประกันชีวิต" ที่สามารถบอกได้ตั้งแต่วินาทีแรกว่าจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ ในปีที่เท่าไหร่ เมื่อถึงวันที่รับเงิน จะได้ทั้งเงินต้นและผลตอบแทนแน่นอน ไม่ต้องลุ้นให้เครียดว่าเงินที่เก็บออมไว้ จะมีมูลค่าที่ลดลงหรือขาดทุน

การที่เงินต้นไม่หายและผลตอบแทนที่ได้มีจำนวนที่แน่นอน ทำให้การวางแผนชีวิตง่ายขึ้น ฐานะการเงินที่คาดหวังไม่เสี่ยงและเสี่ยงไม่ได้ เพราะเวลาที่ผ่านมาเรียกกลับคืนมาไม่ได้ ยิ่งอายุมากเวลาเก็บออมก็เหลือน้อย จึงต้องให้มั่นใจว่าเงินที่ออมไว้สามารถนำไปใช้ได้ตามความจำเป็นในแต่ละเรื่องตามไลฟ์สไตล์ที่วางเอาไว้ หรือยามฉุกเฉิน ที่รู้อยู่แล้วว่าต้องใช้เท่าไหร่ และไม่รู้ล่วงหน้า หากหยิบออกมาใช้ได้ทันทีชีวิตก็ไม่ต้องถอยหลัง

ฉะนั้น อย่าหลงหรือเทเงินลงไปกับการลงทุนในตลาดทุน ตลาดเงิน เพียงอย่างเดียว เพราะพลาดขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบชีวิต เงินที่นำมาลงทุนในตลาดนี้ต้องเป็นเงินที่หากขาดทุนหรือหายไปทั้งก้อนต่อหน้าต่อตาก็ไม่เดือดร้อน ที่สำคัญ อย่าหลงนำเอาประกันชีวิตไปเปรียบเทียบผลตอบแทนกับการลงทุนในตลาดหุ้น ในตลาดตราสารหนี้ ในอสังหาริมทรัพย์ หรือสินทรัพย์ลงทุนอย่างอื่น หรือถ้าอยากจะเทียบก็ต้องคิดมุมกลับด้วย ยกตัวอย่าง ซื้อความคุ้มครองชีวิต 5ล้านบาท จ่ายเบี้ยปีละ 5 หมื่นบาท ทันทีที่จ่ายเบี้ยประกันปีแรก จะได้ความคุ้มครองนั้นทันที ถ้าเกิดเสียชีวิตตามปกติ ไม่ได้ฆ่าตัวตาย ก็จะได้เงินจากบริษัทประกันชีวิต 5 ล้านบาท ผลตอบแทน 9,900% เพราะลงทุนไปเพียง 5 หมื่นบาท แต่ได้เงินคืน 5 ล้านบาท ในกรณีที่ลงทุนในสินทรัพย์อื่น หากอยากได้ 5 ล้านบาท ในวันที่เสียชีวิตในปีแรก ก็ต้องใส่เงินลงทุน 5 ล้านบาททันที

จึงไม่ควรนำประกันชีวิตไปเปรียบเทียบผลตอบแทนกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ เพราะทำงานกันคนละอย่าง

มาต่อกันที่การใช้ประกันชีวิตวางแผนการเงิน

ยกตัวอย่าง มีแผนจะไปเที่ยวดูหิมะตกที่ญี่ปุ่น 5 วัน งบประมาณ 3 หมื่นบาทเริ่มเก็บเบาๆ เดือนละ 420 บาท จะใช้เวลาประมาณ 6 ปี มีเงิน 36,000 บาท ก็ได้เงินไปเที่ยวโดยไม่ต้องกู้เงิน หากเก็บไว้ในธนาคาร เงินจะสร้างคุณค่าให้ต่ำ เพราะอัตราดอกเบี้ยนิดเดียว

ถ้ามาเก็บไว้ในรูปของการทำประกันชีวิตประเภทชำระเบี้ย 5 ปี คุ้มครอง 5 ปี จ่ายเบี้ยรายปีจะอยู่ประมาณปีละ 5,000 บาทซึ่งเงินก้อนนี้นอกจากจะเป็นเงินออมยังทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองชีวิต ได้ผลตอบแทนด้วย ส่วนจะเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแบบประกัน ที่แน่ๆ และแน่นอนคือ เงินต้นไม่หาย เมื่อครบสัญญาก็รับเงินก้อนเต็ม เก็บกระเป๋าเสื้อผ้า ไปวิ่งเล่นกลางหิมะได้อย่างสบายใจและสุขใจ

กรณี ที่ยังมีเงินไม่มาก และรับไม่ได้กับการขาดทุน หรือรับไม่ได้หากเงินก้อนนั้นกลายเป็นศูนย์ไปต่อหน้าต่อตา และมั่นใจว่าเมื่อถึงเวลาก็จะได้เงินก้อนนั้นเต็มจำนวนประกันชีวิต จึงเหมาะในการนำมาวางแผนการเงิน เพื่อให้ความฝันเป็นจริง

วันนี้ ประกันชีวิต มีการออกแบบมาหลากหลายอายุ สามารถหยิบจับมาใช้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ การใช้ชีวิต แผนการใช้เงินและแผนการใช้ชีวิตหลังเกษียณได้ เรียกได้ว่ามีตั้งแต่ 1 ปี ที่เป็นแบบประกันชำระเบี้ยครั้งเดียว จนถึง 99 ปี

รูปแบบการคืนเงิน หรือการจ่ายผลประโยชน์ ยังถูกนำมาออกแบบให้เหมาะกับชีวิตจริง เช่น ประกันชีวิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาลูก จะมีการคืนเงินออกมาปีละ 2 ครั้งในช่วงที่ใกล้เปิดเทอม จะได้มีค่าเทอม

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตหลังเกษียณ ก็มีแบบประกันบำนาญ หรือประกันสะสมทรัพย์ที่มีการจ่ายเงินคืนออกมาทุกปี เพื่อให้ผู้ทำประกันชีวิตไว้ ได้มีเงินใช้หลังเกษียณ ส่วนจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับการวางแผนไว้ตั้งแต่แรก

รวมถึงใช้สำหรับสร้างมรดก ด้วยประกันคุ้มครองตลอดชีพ ที่ผู้เก็บออมรู้แน่ชัดว่า เงินก้อนนี้ตัวเองจะไม่ใช้ แต่ตั้งใจเก็บไว้ให้ครอบครัวยามที่ต้องจากไป เป็นความเสียสละและแสดงถึงความห่วงใยต่อครอบครัว จัดเป็นมรดกที่แบ่งปันกันง่ายไม่ยุ่งยาก และผู้รับไม่มีภาระต้องจ่ายภาษีด้วย

การเตรียมมรดกไว้ในรูปของประกันชีวิตกำลังเป็นที่นิยมในเหล่าผู้มีรายได้สูงเพิ่มมากขึ้น เพราะส่วนที่เกิน 100 ล้านบาทจะต้องเสียภาษีมรดก 10% แต่ถ้าเป็นบุพการี หรือผู้สืบสันดานรับมรดก จะเสียภาษี 5% คนที่มีสมบัติเยอะๆ จึงหันมาให้มรดกแก่ลูกหลานในรูปของกรมธรรม์ประกันชีวิตแทน

สิทธิพิเศษของประกันชีวิต

• ลดหย่อนภาษีได้

สำหรับประกันชีวิตที่มีอายุสัญญาไม่ถึง 10 ปี ไม่สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้

แต่ระหว่างสัญญาหากมีเงินคืนออกมา เงินก้อนนั้นไม่ต้องเสียภาษี

ส่วนที่มีอายุสัญญาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป จ่ายเบี้ยกี่ปี ก็สามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามฐานภาษีของแต่ละคน สูงสุดไม่เกิน 1 แสนบาท

ในกรณีที่เป็นกรมธรรม์บำนาญสามารถนำเบี้ยประกันไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 2 แสนบาท

• เป็นแหล่งเงินกู้

กรมธรรม์ประกันชีวิต ทั้งแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ และแบบบำนาญ ใช้เป็นแหล่งเงินกู้ได้เพราะจะมีเงินออมหรือเงินสดเกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป ซึ่งเงินที่เหลืออยู่นี้สามารถกู้ออกมาใช้ได้ในอัตราดอกเบี้ยประมาณ 7-8% ต่อปีโดยใช้กรมธรรม์เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งจะกู้ได้ประมาณ 70-80% ของเงินที่มีอยู่

• นำมาจ่ายค่าเบี้ย

การที่เริ่มมีเงินออมเหลือและเพิ่มขึ้นในกรมธรรม์ สามารถให้บริษัทประกันหักเงินก้อนนั้นมาชำระค่าเบี้ยประกันได้ โดยไม่ต้องนำเงินสดมาจ่าย ในกรณีที่เกิดปีไหนเงินไม่พอ หรือไม่สะดวกในการส่งเงินมาชำระเบี้ยประกัน ซึ่งเรียกว่าการใช้สิทธิ์ขยายเวลา หรือการใช้สิทธิมูลค่าเงินสำเร็จ

วัย 50-70 ปี ทำ ประกันอะไรได้บ้าง

มักได้ยินคำถามอยู่บ่อยๆ ว่า คุณแม่ คุณพ่อ คุณป้า คุณตา คุณยาย อายุมากแล้ว ทำประกันสุขภาพได้ไหม หรือประกันอุบัติเหตุ บริษัทประกันรับไหม แล้วประกันที่บอกว่าคนแก่ทำได้ไม่ต้องตรวจสุขภาพจริงเหรอ

ต้องบอกว่า ทำได้ แต่ต้องตั้งคำถามให้มาก สงสัยอะไรก็ถามให้หมด เพราะแต่ละบริษัท จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน

วันนี้ขอหยิบยกประเภทของประกันที่เหล่าผู้ทรงอายุยาวนานทั้งหลายทำได้ก็มี...

ประกันสุขภาพ ส่วนใหญ่บริษัทประกันชีวิต หรือ ประกันสุขภาพ จะกำหนดอายุสูงสุดแรกเข้าในการทำประกันสุขภาพไว้ที่ 50 ปี ซึ่งจะมีการตรวจสุขภาพ ตอบคำถามสุขภาพ หลังจากนั้นหากอยากทำประกันสุขภาพต่อก็จะรับประกันไปจนถึงอายุ 70 ปี ซึ่งบางบริษัทอาจรับถึงอายุ 80 ปี แต่เบี้ยก็จะแพงขึ้นตามสถิติการเข้ารับการรักษาพยาบาลและช่วงอายุของคน ด้านความ

คุ้มครองนั้นต้องทำความเข้าใจให้ละเอียดว่า ถ้าเจ็บป่วยโดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเบิกประกันได้ไหม หรือถ้านอนโรงพยาบาลต้องกี่ชั่วโมงขึ้นไปถึงจะเบิกได้

ประกันอุบัติเหตุ ต้องมีไว้ เพราะเมื่อสูงวัยร่างกายเริ่มทำงานช้าลง แต่สมองและหัวใจใครหลายคนในวัยนี้ยังคงเฟี้ยวฟ้าว ใจไปแล้วแต่ร่างกายตามไม่ทันก็เลยเกิดสะดุด หกล้มกันได้แบบเจ้าตัวยังงงๆ ซึ่งวัยนี้กระดูกเริ่มเปราะบางแล้วส่วนใหญ่จะคุ้มครองถึงอายุ 75 ปี แต่บางบริษัทอาจแค่ 70 ปีก็หยุดรับประกันและบางบริษัทอาจจะถึง 80 ปี มีไว้ยามพลาด เงินบาทในกระเป๋าที่เตรียมไว้ลั้ลลาจะได้ไม่กระเทือน เพราะมีบริษัทประกันภัยมาจ่ายให้ตามสัญญาที่ตกลงกันไว้

ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงวัย มีนะ ทำได้เคยได้ยินไหมในโฆษณา ที่ว่าไม่ตรวจสุขภาพ ไม่ตอบคำถามสุขภาพ ก็บริษัทประกันไม่ได้คุ้มครองสุขภาพ จะจ่ายเงินชดเชยหรือสินไหม ในกรณีเดียวเท่านั้นคือ เสียชีวิต แต่ต้องท่องเอาไว้ให้ขึ้นใจว่าถ้าเสียชีวิตด้วยโรคทั่วไปใน 2 ปีแรก เขาจะคืนเบี้ยทั้งหมดที่จ่ายไป บวกให้อีก 2% ยกตัวอย่างจากตัวเลขสมมุติ ซื้อความคุ้มครองไว้ 5 แสนบาท จ่ายเบี้ยไป 2 ปี ปีละ 1 หมื่นบาท รวม 2 หมื่นบาท และเสียชีวิตในปีที่ 2 จะได้สินไหมทดแทน 20,400 บาท เท่านั้น ไม่ใช่รับ 5 แสนบาทข้างต้น เป็นเพียงหลักการทั่วๆ ไปและเกณฑ์กว้างๆ ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปอีกมาก จึงควรถามให้ละเอียด โดยเฉพาะตรงที่มีดอกจันอยู่ ให้ไปค้นหารายละเอียดมาอ่าน เพื่อให้มั่นใจว่าประกันไปแล้วเคลมได้แน่นอนถ้าเกิดสิ่งที่ไม่คาดหวังขึ้น

ดอกจัน *** เปลี่ยนชีวิต

การซื้อประกันชีวิต ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุนั้น ในมุมบริษัทประกัน จะแนะนำให้ไปดูที่ความคุ้มครองชื่อผู้ทำประกันภัย ผู้รับผลประโยชน์ แต่ในมุมของผู้บริโภค ขอแนะนำให้ไปดูที่ดอกจัน *** ก่อนเป็นลำดับแรก

*** ดอกจัน จะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ที่เห็นได้ชัด คำพูดของตัวแทนขายที่เห็นกันตัวเป็นๆ เผชิญหน้ากัน และรู้จักกัน ยังไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่าข้อความที่ต่อท้ายดอกจันเล็กๆ บนกระดาษ หากเป็นกรมธรรม์ออนไลน์ดอกจัน*** จะถูกเก็บไว้ในเอกสารอีกชุดหนึ่ง ที่จะต้องกดคลิ๊กเข้าไป และปริ้นออกมา หากเป็นเอกสาร ดอกจัน *** จะอยู่ในเอกสารชุดสุดท้ายเหมือนถูกซ่อนไว้หลังสุด

ดอกจัน *** จะมีรายละเอียดของการไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทน ไม่รับผิดชอบ จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างมากที่จะต้องอ่านก่อน เสมือนกุญแจสำคัญเมื่อเกิดปัญหาในชีวิต หรือเหตุคับขันขึ้นมา แล้วปรากฏว่ากรมธรรม์ หรือกุญแจที่มีไม่สามารถแก้ไขปัญหา หรือพาเราออกจากเหตุคับขันได้ จะยิ่งเจ็บใจ

ยกตัวอย่าง ***ดอกจัน ในกรมธรรม์ประกันสุขภาพ หากการรักษาอาการเจ็บป่วยจากโรคที่เป็นอยู่แล้วในช่วง 5 ปีก่อนวันเริ่มคุ้มครองและยังไม่ได้รับการรักษาให้หายขาด จะเบิกประกันไม่ได้ ค่ารักษาโรค หรือความบกพร่องของร่างกายที่มีมาแต่กำเนิด เบิกประกันไม่ได้ การรักษาโรคริดสีดวงทวาร ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาหาร หืด ที่เป็นมาก่อนซื้อประกันสุขภาพ และยังไม่รักษาให้หายขาด เบิกประกันไม่ได้ มีการรักษาโรคเนื้องอก มะเร็งทุกชนิด ต้อลม นิ่วทุกระบบ ภายใน 6 เดือนที่มีการซื้อประกันสุขภาพ เบิกประกันไม่ได้


แนะนำการลงทุน

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

บลจ.กสิกรไทย แนะเกาะติดค่าเงินเอเชีย

ระยะสั้นค่าเงินภูมิภาคผันผวน ออกเทอมฟันด์ฝากเงินต่างประเทศล็อกผลตอบแทน กระจายความเสี่ยง ยิลด์สูงสุด 2.00% ต่อปี

ทีคิวเอ็มฟันธงปีนี้เบี้ยรถดันโบรกฯโต

ทีคิวเอ็มฟันธงปีนี้เบี้ยรถดันโบรกฯโต

ทีคิวเอ็มคาดประกันภัยรถรุ่งตามยอดขายรถ พร้อมเพิ่มช่องทางขายใหม่ผ่านไลน์

ได้เวลาซิ่งกองทุนลดหย่อนภาษีหุ้นไทยปรับฐานโอกาสซื้อ

ได้เวลาซิ่งกองทุนลดหย่อนภาษีหุ้นไทยปรับฐานโอกาสซื้อ

บอนด์ยิลด์ เพิ่มขึ้น ราคาตราสารหนี้ปรับลดลง

วางแผนภาษีที่ดี ดูที่เงินได้ก่อนค่าลดหย่อน

วางแผนภาษีที่ดี ดูที่เงินได้ก่อนค่าลดหย่อน

การวางแผนภาษีจะเป็นฮอท อิชชูในช่วงใกล้สิ้นปีเสมอ