เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 28 พ.ค. 2565 เวลา 19:20 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

POST TODAY | BANGKOK POST DATA HUB
GONE VIRAL
A study on the social and economic impact of Covid-19 news in Thailand.
โครงการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาด ของโควิด 19 ในประเทศไทย
เสียงของท่านมีความหมาย
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
Covid-19 ด้วยการทำแบบสอบถาม

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  4,438,999
  เพิ่มขึ้น
  4,488
 • หายแล้ว
  4,362,317
 • กำลังรักษา
  46,731
 • เสียชีวิต
  29,951
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  24

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 531,052,684
หายแล้ว 487,509,303
เสียชีวิต 6,309,980
แหล่งที่มา :

https://disease.sh , https://corona.lmao.ninja

INTERNATIONAL NEWS COVID-19

COVID UPDATE

VACCINE UPDATE

Posttoday podcast cover-19

X