เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 01:04 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

POST TODAY | BANGKOK POST DATA HUB
GONE VIRAL
A study on the social and economic impact of Covid-19 news in Thailand.
โครงการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาด ของโควิด 19 ในประเทศไทย
เสียงของท่านมีความหมาย
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
Covid-19 ด้วยการทำแบบสอบถาม

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  207,724
  เพิ่มขึ้น
  3,129
 • หายแล้ว
  172,316
 • กำลังรักษา
  33,853
 • เสียชีวิต
  1,555
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  78

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 177,984,075
หายแล้ว 160,774,037
เสียชีวิต 3,851,911
แหล่งที่มา :

https://disease.sh , https://corona.lmao.ninja

COVID UPDATE

VACCINE UPDATE

Posttoday podcast cover-19

X