เกาะติดสถานการณ์ไวรัสโคโรนา Covid-19

ข้อมูลวันที่ 22 ต.ค. 2564 เวลา 23:20 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

POST TODAY | BANGKOK POST DATA HUB
GONE VIRAL
A study on the social and economic impact of Covid-19 news in Thailand.
โครงการศึกษาการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการระบาด ของโควิด 19 ในประเทศไทย
เสียงของท่านมีความหมาย
ร่วมกันแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
Covid-19 ด้วยการทำแบบสอบถาม

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสในประเทศไทย

 • ผู้ติดเชื้อ
  1,831,389
  เพิ่มขึ้น
  9,810
 • หายแล้ว
  1,710,447
 • กำลังรักษา
  102,317
 • เสียชีวิต
  18,625
 • อันดับ
  ประเทศไทย
  24

สถานการณ์ผู้ติดไวรัสทั่วโลก

ยอดรวม
ผู้ติดไวรัสทั่วโลก 243,533,283
หายแล้ว 218,919,293
เสียชีวิต 4,949,537
แหล่งที่มา :

https://disease.sh , https://corona.lmao.ninja

COVID UPDATE

VACCINE UPDATE

Posttoday podcast cover-19

X