ถึงน้องนักเรียนที่รัก

  • วันที่ 01 ต.ค. 2561 เวลา 09:23 น.

ถึงน้องนักเรียนที่รัก

โดย...ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะและอธิการบดี สจล.

เชื่อได้ว่าน้องๆ นักเรียน ม.6 คงใจจดใจจ่อกับการวางแผนเข้าเรียนคณะในฝัน ผ่านระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย TCAS (Thai University Central Admission System) ซึ่งที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. สร้างขึ้นเพื่อ “เปิดช่องทางและโอกาส” ให้นักเรียนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ให้มากที่สุดเท่าที่พอเป็นไปได้

กลุ่มที่มีความถนัดเฉพาะด้าน เช่น ศิลปะ กีฬา สร้างสรรค์ หรือมีความเป็นผู้นำ แต่อาจจะทำข้อสอบได้เกรดไม่ดีนัก หรืออาจไม่ถนัดเรื่องการทำเกรดเท่าทำงานจริง น้องกลุ่มนี้จะไม่มีโอกาสเลยหากยังใช้ระบบการเอนทรานซ์แบบยุคเก่า ทีสอบครั้งเดียวชี้อนาคตทั้งชีวิต จึงเกิดเป็น TCAS รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เปิดช่องโอกาสชีวิตให้น้องกลุ่มนี้ เหมือนที่ผมเคยได้รับจาก MIT มหาวิทยาลัยสุดยอดของโลก ทั้งที่ผมเกรดไม่สวย ภาษาอังกฤษอ่อนแอ แต่นำเสนอผลงานออกแบบรถไฟฟ้าใต้ดินเส้นแรกของไทยตอนเรียนปริญญาตรี จนได้รับคัดเลือกเข้าเรียนปริญญาโท เอก เพราะหากเพียงแค่คะแนนสอบและภาษา ใบสมัครของผมคงถูกทิ้งเป็นคนแรกๆ

ขณะที่น้องๆ จากต่างจังหวัด ซึ่งเด็กบ้านนอกอย่างผมรู้ดีว่า เด็กในพื้นที่ห่างไกลย่อมเสียเปรียบหากสอบแข่งขันกับเด็กเมือง TCAS รอบ 2 โควตาพื้นที่ จึงเกิดขึ้นมาเพื่อดูแลน้องในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ได้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ซึ่งปัจจุบันก็พัฒนาไม่แพ้มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

TCAS รอบ 3 สร้างขึ้นเพื่อขจัดปัญหาในอดีตคือ รับตรงไม่พร้อมกัน จนตารางสอบทะลุมาถึง ม.6 เทอมต้น จนชั้นเรียน ม.6 เป็นห้องร้าง เด็กและพ่อแม่ยังต้องตระเวนวิ่งรอกสอบทุกทิศทั่วไทย เสียทั้งเงินและเวลา คนที่ไร้กำลังทุนก็เท่ากับไร้โอกาสโดยปริยาย รอบ 3 จึงจัดสอบรับตรงพร้อมกัน ซึ่งปีนี้ให้เลือกเรียงลำดับ 1-6 สอบติดอันดับใดก็ได้อันดับนั้นเพียงอันดับเดียว ไม่ไปกันหรือกั๊กที่ใคร

TCAS รอบ 4 Admission ยังคงเหมือนไม่เปลี่ยนแปลง รอบ 5 เป็นรอบอิสระ ตามตรงคือ วันนี้ที่นั่งของมหาวิทยาลัยมีเหลือ เพราะเด็กมีน้อยกว่ามาก ทำให้ต้องเปิดรอบให้น้องๆ ที่อาจจะสนใจ ยังมาเข้าได้อีกก่อนเปิดเทอม นั่นหมายถึง 5 รอบ คือ 5 โอกาสของเด็กไทยทุกกลุ่ม

ปีนี้ทุกมหาวิทยาลัยใน ทปอ.ยังเสียสละลดค่าธรรมเนียมสอบในรอบที่ 3 เหลือเพียง 100 ต่อสาขา และ ทปอ.ก็เช่นกันลดค่าจัดการกลางลงเหลือเพียง 50 บาท เพื่อช่วยผู้ปกครองประหยัดค่าใช้จ่าย เช่นเดียวกับแฟ้มสะสมผลงานที่ให้ส่งเพียง 10 หน้าไม่รวมปก จะได้ไม่ต้องแข่งกันที่ปริมาณ สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเกินความจำเป็น

ทปอ.เชื่อมั่นว่าปีนี้เราได้เรียนรู้บทเรียนจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม “ไม่มีระบบใดจะสมบูรณ์แบบ” “ไม่มีระบบใดจะถูกใจคน 100%” และ “ทุกระบบยังคงต้องพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง” ตามการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม จึงขอให้น้องนักเรียนและผู้ปกครองได้โปรดเข้าใจ เพราะเราทุกคนเคยเป็นนักเรียน เราเป็นครูที่มีจิตวิญญาณ และที่สำคัญเรายังเป็นทั้งพ่อและแม่ ที่มีลูกของตนเองอยู่ในระบบการศึกษาไทยเช่นเดียวกับน้องๆ ทุกคน การสร้างความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาไทยนั้นยากมาก แต่เราเห็นว่าจำเป็น จึงต้อง ทุ่มเท กล้าหาญ และเสียสละที่จะทำให้สำเร็จ

แต่การสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้นั้น มิได้จะเป็นการชี้ชัดว่าน้องจะประสบความสำเร็จในชีวิตจริงได้หรือไม่ ยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยเหลือเกิน เรียกได้ว่ายังไม่เริ่มต้นชีวิตด้วยซ้ำไป การที่น้องมีความมุ่งมั่น ขยัน และไม่ละทิ้งความฝันของตนต่างหาก ที่ผมมั่นใจว่าไม่ว่าน้องจะก้าวไปในทิศทางใด สุดท้ายย่อมจะประสบความสำเร็จแน่นอนครับน้องรัก

ข่าวอื่นๆ