กำลังพัฒนา

วันที่ 03 เม.ย. 2560 เวลา 09:18 น.
กำลังพัฒนา
โดย...ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย

ตอนผมเป็นเด็ก ในบทเรียนคุณครูสอนว่าไทยเป็นประเทศกำลังพัฒนา เอาเข้าจริงจนตอนนี้ผ่านมาน่าจะเกินครึ่งชีวิตของผมแล้ว เราก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่ ถามว่าการที่เราจะยกระดับให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้น เอาอะไรมาวัด

หลายสำนักอาจวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า GDP ซึ่งเป็นดัชนีสะท้อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อัตราการเกิดและอัตราค่าเฉลี่ยอายุขัยของประชาชน สะท้อนถึงการพัฒนาด้านระบบสาธารณสุขและการแพทย์ แต่ในยุคปัจจุบันมีการวัดอีกรูปแบบ โดยดูดัชนีการพัฒนาของมนุษย์ (Human Development Index : HDI) ซึ่งเป็นดัชนีที่สะท้อนคุณภาพชีวิตของประชาชน การเข้าถึงการศึกษา เป็นต้น

ถามว่ามีประเทศใดบ้างที่เรารู้จัก ที่เคยได้รับการปรับยกระดับให้กลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คำตอบคือ ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งหากวัดจาก HDI เกาหลีใต้ติดอยู่ในอันดับที่ 15 (จากการจัดอันดับโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ปี 2556) เนื่องจากเกาหลีใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีมาตรฐานการศึกษาระดับสูง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี เป็นประเทศที่มีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอยู่ในระดับสูงติดอันดับต้นๆ ของโลก รวมไปถึงประชาชนมีรายได้ต่อหัวมากกว่า 3.5 หมื่นเหรียญสหรัฐ/ปี

สำหรับไทยในวันนี้ที่ว่ากันว่าเป็นยุค 4.0 เราจะมุ่งหน้าไปในทาง “ทำน้อยได้มาก” คือ เน้นการลงทุนกับความคิดสร้างสรรค์ หรือธุรกิจที่ไม่ใช่ภาคการผลิต ทำให้เราต้องหันกลับมาดูรากฐานของไทย ว่าต้นทุนอะไรที่เราต้องการในการก้าวไปถึงจุดนั้น ก็เห็นจะเป็น “ทรัพยากรมนุษย์” นี่เอง

การพัฒนาคนให้มีระเบียบวินัยในตัวเอง เริ่มตั้งแต่เด็ก เริ่มจากครอบครัว มารยาทสังคม ไปจนถึงการศึกษา การทำงาน องค์กร สอนให้รู้จักเสียสละ คิดถึงส่วนรวม เมื่อแต่ละคนทำเรื่องส่วนตัวดี ส่วนรวมก็มีเเนวโน้มสูงที่จะดีตามไปด้วย

ยกตัวอย่างใกล้ตัวผม ที่แอร์เอเชียเรามีกฎ 25 นาทีแห่งประสิทธิภาพเพื่อทำให้ทุกเที่ยวบินออกตรงเวลา ทุกคนก็ต้องทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เเน่นอนมวลรวมก็ออกมาดี ซึ่งส่วนสำคัญก็เกิดจากการมีคุณภาพชีวิต สวัสดิการที่ดีเป็นเเรงกระตุ้น ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตนเองเเละการทำงานอยู่เสมอ ถือเป็น HDI ที่เราไม่เคยมองข้าม

สุดท้าย ผมว่าเราคงไม่ต้องรอวัด GDP ให้ยาก เพื่ออัพเกรดบอกตัวเองว่าเราเป็นประเทศพัฒนาแล้ว เรามาดูวินัยเเละการคิดถึงส่วนรวมใกล้ตัวง่ายๆ เช่น เมื่อเราข้ามถนน เรื่องเล็กๆ เเบบนี้เเหละ ผมว่าเป็นสัญลักษณ์ว่าเราคือประเทศพัฒนาเเล้วอย่างดี